An sinh

Triển khai kịp thời, minh bạch các gói hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Ngành Bảo hiểm Xã hội đã triển khai hỗ trợ và giảm mức đóng từ các Quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền hỗ trợ lên tới hơn 47.200 tỷ đồng.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với ngành y tế kịp thời tháo gỡ, đảm bảo nguồn kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. (Ảnh: Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

(TTXVN)  Chi trả nhanh - chính xác - an toàn các khoản trợ cấp từ Quỹ Bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến tận tay người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19, đây là một trong những kết quả nổi bật của ngành Bảo hiểm xã hội trong năm 2022.

Kịp thời nắm bắt khó khăn, đồng hành cùng người lao động và doanh nghiệp, trong năm 2022, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tiếp tục chủ động phối hợp với cấp có thẩm quyền tham mưu, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ ban hành nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đồng thời, tập trung huy động mọi nguồn lực, trên nền nguồn dữ liệu công nghệ thông tin sẵn có, đẩy mạnh truyền thông sâu rộng tới người lao động, người sử dụng lao động… để triển khai kịp thời, minh bạch các gói hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến tận tay người lao động, người sử dụng lao động một cách nhanh, gọn, chính xác.

Theo đó, tính đến 31/12/2022, toàn ngành đã triển khai hỗ trợ và giảm mức đóng từ các Quỹ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tới người lao động và người sử dụng lao động nâng tổng số tiền hỗ trợ đạt trên 47.200 tỷ đồng, chiếm 54,3% tổng các gói hỗ trợ COVID-19 của Chính phủ. Trong đó,  99,3% người lao động đã nhận hỗ trợ qua tài khoản ngân hàng trong tổng số trên 13 triệu người lao động được hưởng gói hỗ trợ bằng tiền mặt từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Kết quả này đã giúp doanh nghiệp, người lao động phục hồi sản xuất, ổn định đời sống, vượt qua khó khăn của đại dịch COVID-19; được xã hội, người lao động, doanh nghiệp đánh giá cao. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò chủ động, quyết liệt, tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của ngành trong công tác đảm bảo an sinh xã hội cho người tham gia trong bối cảnh đặc biệt khó khăn - chưa từng có tiền lệ do dịch bệnh gây ra.

Năm 2022, bên cạnh việc chi trả kịp thời, đầy đủ các chế độ bảo hiểm y tế cho người tham gia, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã chủ động, tích cực phối hợp với ngành y tế đề xuất và triển khai các giải pháp nhằm kịp thời tháo gỡ, đảm bảo nguồn kinh phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện cung ứng các dịch vụ y tế, đem lại quyền lợi tối đa cho người tham gia bảo hiểm y tế theo Luật định.

Đáng chú ý, trên cơ sở đề xuất của Bộ Y tế và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Chính phủ đã có Nghị quyết số 144/NQ-CP về việc bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Với sự vào cuộc tích cực đó, nhiều vướng mắc trong khám, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế thuộc thẩm quyền của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã được tháo gỡ kịp thời.

Mặt khác, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam còn tích cực phối hợp với các cơ sở khám, chữa bệnh cải tiến, xử lý các vướng mắc về thủ tục khám, chữa bệnh bằng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng “VssID - bảo hiểm xã hội số”, tạo thuận lợi hơn nữa cho người tham gia bảo hiểm y tế; tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu đưa lên Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế của ngành nhằm quản lý Quỹ Bảo hiểm y tế ngày một hiệu quả.

Sự chủ động, quyết liệt của ngành Bảo hiểm Xã hội đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở khám, chữa bệnh tổ chức cung ứng dịch vụ y tế, đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế theo quy định; đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế./.

Vân Phương

Xem thêm