An sinh

Đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Với quan điểm "Lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ", Bảo hiểm Xã hội Việt Nam luôn đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các quyền lợi của người tham gia, thụ hưởng.

Tôn vinh 190 doanh nghiệp tiêu biểu trong thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. (Ảnh: Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết, năm 2022, toàn ngành đã đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tích quan trọng, toàn diện trên tất cả các mặt công tác.

Kiện toàn 63 Ban Chỉ đạo

Trong những kết quả nổi bật của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, điểm đầu tiên được kể đến là việc chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, thực hiện chính sách.

Xác định sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp là yếu tố then chốt, quyết định hiệu quả tổ chức, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động và nhân dân, năm 2022, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã có văn bản gửi UBND 63 tỉnh, thành phố đề nghị phối hợp: Giao chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến cấp xã; hỗ trợ thêm mức đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự đóng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn…

Theo đó, Bảo hiểm Xã hội các địa phương đã chủ động, tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo chuyển biến tích cực trong công tác tổ chức, thực hiện chính sách an sinh xã hội tại địa phương theo đúng tinh thần các nghị quyết của Đảng.

Đến nay, 63 tỉnh, thành phố đã kiện toàn, thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; 56 tỉnh đưa chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm xã hội và 61 tỉnh đưa chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế vào Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đặc biệt, nhiều địa phương đã thực hiện hỗ trợ thêm từ ngân sách địa phương cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự đóng ngoài mức hỗ trợ của Nhà nước.

Sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao, vừa thể hiện trách nhiệm chăm lo, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn; tạo sự thống nhất, đồng thuận trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của cấp ủy, chính quyền các cấp từ Trung ương đến địa phương. 

Hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao

Năm 2022, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển người tham gia trong bối cảnh hết sức khó khăn.

Đại dịch COVID-19 đi qua để lại nhiều khó khăn, thách thức, nhất là trong công tác phát triển người tham gia. Song, với quyết tâm biến khó khăn, thách thức thành động lực hành động, toàn ngành đã bám sát thực tiễn, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; chủ động phối với các bộ, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời đưa ra những giải pháp điều hành đúng hướng, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt; phát huy trí tuệ, sức mạnh tập thể, nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông, vận động phát triển người tham gia.

Nhờ đó, các chỉ tiêu bao phủ đều tăng so với năm 2021, hoàn thành chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ. Số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt 17,5 triệu người, đạt 38,07% lực lượng lao động trong độ tuổi. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt trên 14,3 triệu người, đạt 31,18% lực lượng lao động trong độ tuổi. Số người tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 91,1 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 92,03% dân số.

Năm 2022 là năm đầu tiên Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức Lễ tôn vinh 190 doanh nghiệp tiêu biểu trong thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2017-2022. Đây là hoạt động thiết thực không chỉ để ghi nhận, biểu dương, kịp thời động viên các doanh nghiệp trong việc thực hiện tốt chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, mà còn tạo sự lan tỏa trong cộng đồng doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng Nhà nước xây dựng, củng cố nền an sinh xã hội cho người lao động, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội của đất nước.

Diện bao phủ tiếp tục được mở rộng đồng nghĩa với việc ngày càng có thêm nhiều người dân được thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Những kết quả này có ý nghĩa quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được Chính phủ giao năm 2022, tạo tiền đề cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế lộ trình đến năm 2025 theo tinh thần các nghị quyết của Đảng.

Bảo đảm quyền lợi của người tham gia, thụ hưởng chính sách

Một kết quả nổi bật khác của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam trong năm 2022, đó là bảo đảm quyền lợi của người tham gia, thụ hưởng chính bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Toàn ngành tiếp tục tăng cường sử dụng các dịch vụ công, rút ngắn thủ tục - thời gian giải quyết hồ sơ, đẩy mạnh chi trả các chế độ qua tài khoản ngân hàng,… đảm bảo quyền lợi cho người tham gia được đúng - đủ - kịp thời.

Hàng tháng, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam giải quyết hơn 95 nghìn hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội; chi trả kịp thời, an toàn cho hơn 3,3 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. Đồng thời, ngành chi trả cho hơn 10,9 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe; gần 1 triệu người hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp…; 151,4 triệu lượt người khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế nội trú và ngoại trú.

Đáng chú ý, năm 2022 có khoảng 61% số người nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân tại khu vực đô thị, vượt chỉ tiêu được giao tại Quyết định số 1813/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (về việc phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021- 2025).

Với quan điểm xuyên suốt "Lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ", Bảo hiểm Xã hội Việt Nam luôn nỗ lực đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các quyền lợi của người tham gia, thụ hưởng. Đặc biệt, trong bối cảnh cả nước bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, vai trò trụ cột của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong hệ thống an sinh xã hội tiếp tục được phát huy, góp phần tích cực ổn định đời sống cho người lao động, tạo thêm niềm tin vững chắc vào các chính sách an sinh xã hội giàu tính nhân văn của Đảng và Nhà nước./.

Chu Thanh Vân

Xem thêm