An sinh

Khẩn trương thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Trà Vinh

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có Công văn đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh khẩn trương thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo Nghị quyết số 144/NQ-CP.

Thăm khám cho bệnh nhân tại Trung tâm Y tế huyện Trà Cú, Trà Vinh. (Ảnh: Chu Thanh Vân/TTXVN)

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chủ động, tích cực phối hợp với Bộ Y tế kịp thời đề xuất Chính phủ ban hành Nghị quyết số 144/NQ-CP ngày 05/11/2022 về việc bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, nhằm kịp thời tháo gỡ, đảm bảo nguồn kinh phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho các cơ sở thực hiện cung ứng các dịch vụ y tế, đem lại quyền lợi tối đa cho người tham gia bảo hiểm y tế theo Luật định.

Với tinh thần sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các cơ sở khám, chữa bệnh theo quy định, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Công văn số 3986/BHXH-CSYT gửi Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng (Bảo hiểm xã hội các tỉnh) về việc khẩn trương triển khai thực hiện thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo Nghị quyết số 144.

Nghị quyết số 144/NQ-CP quy định: “Cho phép quyết toán, thanh toán chi khám, chữa bệnh năm 2021 bằng chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo báo cáo quyết toán năm của cơ sở khám, chữa bệnh sau khi đã được cơ quan Bảo hiểm xã hội giám định theo quy định tại Khoản 2 Điều 32 Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 46/2014/QH13…”. Trên cơ sở báo cáo thẩm định chi phí vượt tổng mức thanh toán năm 2021 và đề xuất thanh toán của Bảo hiểm xã hội các tỉnh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế được quyết toán bổ sung theo Nghị quyết số 144 cho các tỉnh, thành phố.

Đối với chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt tổng mức thanh toán trong dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2021, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh thực hiện thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt tổng mức thanh toán trong phạm vi dự toán năm 2021 cho các cơ sở khám, chữa bệnh ngay sau khi nhận được nguồn kinh phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp và thực hiện quyết toán vào quý IV/2022 theo đúng quy định.

Đối với các chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt tổng mức thanh toán, vượt dự toán Thủ tướng Chính phủ giao năm 2021, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tạm cấp cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh sau khi được Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội phê duyệt. Về nội dung này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh phối hợp với cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế báo cáo cụ thể nguyên nhân vượt dự toán được giao trước ngày 10/01/2023./.

Vân Phương

Xem thêm