Thời sự

Nâng cao hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới

Bạc Liêu

Qua 10 năm phối hợp thực hiện, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phát huy hiệu quả, thu hút sự tham gia tích cực của nhân dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phan Thanh Duy trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho các tập thể và cá nhân có thánh tích xuất sắc tiêu biểu. (Ảnh: Tuấn Kiệt/TTXVN)

TTXVN - Ngày 31/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW, ngày 01/8/2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.

Qua 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phát huy hiệu quả, thu hút sự tham gia tích cực của nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Lực lượng Công an cùng với MTTQ và các tổ chức thành viên đã tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh; làm tốt vai trò giám sát hoạt động cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; kịp thời nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tập hợp, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đến cấp ủy, chính quyền các cấp.

Bên cạnh đó, hai đơn vị đã phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, phát động sâu rộng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú tại các buổi sinh hoạt chính trị, diễn đàn, hội nghị và trên các phương tiện thông tin đại chúng... Thông qua tuyên truyền, quần chúng nhân dân đã cung cấp 41.736 nguồn tin có giá trị liên quan đến an ninh trật tự; giúp lực lượng chức năng điều tra, khám phá, làm rõ 6.769 đối tượng...

Lực lượng Công an các cấp đã phối hợp với MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể tham mưu cấp ủy, chính quyền tập trung chỉ đạo xây dựng, nhân rộng 265 mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh trật tự với 1.294 tổ, 18.143 thành viên. Trong đó, nhiều mô hình phát huy hiệu quả thiết thực trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, vùng tôn giáo, dân tộc, được Bộ Công an rút kinh nghiệm nhân rộng toàn quốc như “Câu lạc bộ người hoàn lương”; “Tổ tự quản dòng tộc về an ninh trật tự”; “Câu lạc bộ 3 tích cực trong đồng bào dân tộc Khmer”; “Tổ giáo dân tự quản, tự phòng về an ninh trật tự ”; “Tổ Công nhân dịch vụ đô thị tự quản về an ninh trật tự ”...

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị, địa phương đã phát biểu nhiều ý kiến tham luận làm rõ những kết quả đạt được cũng như những khó khăn vướng mắc, từ đó đề xuất các giải pháp để nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện Chương trình phối hợp.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phan Thanh Duy nhận định, nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là rất nặng nề, nhất là gần đây xuất hiện nhiều loại tội phạm mới, khó lường như tội phạm trên không gian mạng, tội phạm công nghệ cao... Lực lượng Công an tỉnh cần thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, phối hợp chặt chẽ với MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên phát huy vai trò quan trọng trong việc tập hợp, động viên, đoàn kết rộng rãi các giai tầng trong xã hội, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân; tích cực hướng dẫn, phối hợp với các tổ chức thành viên đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, khắc phục tình trạng hành chính hóa, chủ động triển khai những giải pháp thực hiện phong trào, qua đó củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phối hợp triển khai thực hiện tốt “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư”.

Dịp này, UBND tỉnh Bạc Liêu khen thưởng 10 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp./.

Tuấn Kiệt

Xem thêm