Chính sách mới

Huyện Yên Khánh (Ninh Bình) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Ngày 21/6, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký ban hành Quyết định công nhận huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Những bức tranh bích họa về xây dựng nông thôn mới ở xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
Ảnh: Thùy Dung/TTXVN

Ngày 21/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký ban hành Quyết định số 551/QĐ-TTg công nhận huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Ninh Bình có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo UBND huyện Yên Khánh tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

* Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, thời gian qua, huyện Yên Khánh đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng của nhân dân để hoàn thiện các tiêu chí; trở thành điểm sáng của tỉnh Ninh Bình về xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện có 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có hai xã nông thôn mới kiểu mẫu; 186/268 thôn, xóm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, huyện đã hoàn thành 9/9 tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, được các sở, ngành của tỉnh thẩm tra, xác nhận theo quy định, 99,75% tỷ lệ người dân hài lòng đối với kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn.   

Bộ mặt nông thôn thay đổi rõ nét, khởi sắc; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày một nâng lên; môi trường, cảnh quan đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn; đô thị được tăng cường đầu tư theo hướng văn minh hiện đại; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì thường xuyên; các thiết chế văn hóa tại cơ sở được tăng cường, sử dụng có hiệu quả; cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, nâng cấp đồng bộ, liên thông, hiện đại tạo động lực cho phát triển. Huyện Yên Khánh đang trở thành một miền quê đáng sống./.

Trần Đình Phương

Xem thêm