Xã hội

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 11 Khóa VII

Kỳ họp lần này sẽ thảo luận và quyết định những nội dung rất quan trọng, đặc biệt là chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo các văn kiện, quy trình nhân sự để tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. (Ảnh: Thanh Hải/TTXVN).

TTXVN - Sáng 12/8, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 11 Khoá VII (nhiệm kỳ 2018 - 2023) đã khai mạc tại Hà Nội. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh, Hội nghị lần này bàn và quyết định, thảo luận một số nội dung quan trọng gồm: Sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIV, nhiệm kỳ 2026-2030; Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII trình Đại hội VIII; Dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); Dự thảo Đề án Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Dự thảo Đề án Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028...

Sáu tháng đầu năm 2023, các cấp Hội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở và cấp huyện, đến nay đã có 9/63 Hội Nông dân cấp tỉnh tổ chức thành công Đại hội. Kết quả công tác Hội và phong trào nông dân đã trực tiếp góp phần vào tăng trưởng của ngành Nông nghiệp và đất nước, tạo sinh kế, việc làm và thu nhập ổn định cho người nông dân. Các phong trào thi đua do Hội phát động, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tiếp tục phát triển sâu rộng và nâng cao về chất lượng, có sức lan tỏa, lôi cuốn hội viên, nông dân tham gia. Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp đóng vai trò hạt nhân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cho biết, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, đời sống và sản xuất của hội viên, nông dân cũng như hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm cũng gặp không ít khó khăn, hạn chế. Giá cả vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi không ổn định, tăng cao, trong khi giá một số nông sản, nhất là thịt lợn hơi, gia cầm thấp, tiêu thụ khó khăn đã ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất, kinh doanh, sinh kế, việc làm, thu nhập của người nông dân; thiên tai diễn ra bất thường, cực đoan, gây thiệt hại lớn về người và tài sản của nông dân.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đề nghị các đại biểu đánh giá khách quan, thực chất những kết quả đạt được trong công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm. Đồng thời, phân tích nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; những khó khăn, bất cập trong tổ chức, triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào nông dân năm 2023; thảo luận, thống nhất nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, nhất là công tác tổ chức Đại hội Hội Nông dân cấp tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2023 -2028.

Về dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII trình Đại hội VIII, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về tiêu đề báo cáo chính trị, về chỉ tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ 2023 - 2028; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh: Kỳ họp lần này sẽ thảo luận và quyết định những nội dung rất quan trọng, có ý nghĩa lớn đối với công tác Hội và phong trào nông dân trong 5 năm tới; đặc biệt là chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo các văn kiện, quy trình nhân sự để tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Ban Chấp hành Trung ương Hội tập trung lãnh đạo các cấp Hội khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là các chủ trương, chính sách, pháp luật về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân cấp tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII.

Bên cạnh đó, tăng cường xây dựng, củng cố tổ chức Hội; đổi mới nội dung, phương thức, hoạt động của Hội theo hướng thiết thực, hiệu quả, thực chất gắn với xây dựng, phát triển mô hình chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, hỗ trợ sản xuất và nâng cao đời sống hội viên, nông dân để tập hợp, thu hút nông dân vào tổ chức Hội. Các đơn vị làm tốt công tác phát hiện, tạo nguồn, tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội từ Trung ương đến cơ sở; tổ chức thi tuyển công chức cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam năm 2023.

Các cấp Hội tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2023 và các sự kiện lớn của Hội; tích cực, chủ động phối hợp với doanh nghiệp cung ứng giống, vật tư, máy nông nghiệp, hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản; chú trọng hướng dẫn nông dân xây dựng chỉ dẫn địa lý, cấp mã vùng trồng, xây dựng thương hiệu nông sản; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề và hỗ trợ nông dân chuyển đổi ngành nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống…/.


Đỗ Bình

Xem thêm