Thời sự

Khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho người nghèo tỉnh Điện Biên

Điện Biên

Trong chương trình lần này, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vận động cả nước hỗ trợ làm nhà cho 5.000 hộ nghèo tỉnh Điện Biên. Đợt đầu sẽ khởi công xây dựng 1.122 căn nhà tại huyện Điện Biên cùng 9 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công làm nhà Đại đoàn kết cho người nghèo tỉnh Điện Biên. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

TTXVN - Ngày 23/7, tại bản Pá Đông (xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án vận động hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết tỉnh tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho người nghèo tỉnh Điện Biên.

Chương trình làm nhà Đại đoàn kết cho người nghèo tỉnh Điện Biên do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động với chủ đề “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc” hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024). Đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nghĩa cử cao đẹp, thể hiện truyền thống, đạo lý “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam; thiết thực tri ân nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên sau 70 năm giải phóng, qua đó tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, tổ chức, cá nhân quan tâm chăm lo cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số, căn cứ cách mạng đã đóng góp, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Tỉnh Điện Biên đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh cũng như cấp huyện, thị xã, thành phố; tổ chức rà soát, thẩm định danh sách các gia đình đủ điều kiện được hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết. Đến ngày 20/7/2023, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Điện Biên đã tiếp nhận kinh phí từ Trung ương, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh đóng góp. Ban Chỉ đạo tỉnh đã tổ chức phân bổ đợt 1 cho 10/10 huyện, thị xã, thành phố để triển khai hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Đề án vận động hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết tỉnh cho biết: Mục tiêu phấn đấu là đến trước ngày 7/5/2024, tỉnh cơ bản xóa tình trạng nhà dột nát cho hộ nghèo, gia đình chính sách. Từ năm 2019 đến nay, qua sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, Điện Biên đã hỗ trợ xây dựng hơn 5.200 căn nhà cho hộ nghèo. Trong chương trình lần này, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vận động cả nước hỗ trợ làm nhà cho 5.000 hộ nghèo tỉnh Điện Biên. Đợt đầu sẽ khởi công xây dựng 1.122 căn nhà tại huyện Điện Biên cùng 9 huyện, thị xã, thành phố khác trên toàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa nhân văn của việc hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Việc tổ chức chương trình làm nhà phải theo phương châm Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh, huyện vận động hỗ trợ bằng tiền, nhân dân tự tổ chức xây dựng, cộng đồng giúp đỡ, hỗ trợ gia đình làm nhà. Cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ đạo các cấp thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình đảm bảo đúng nguyên tắc, đối tượng, hình thức hỗ trợ. Đồng thời địa phương vận động lực lượng vũ trang và cộng đồng dân cư hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, neo đơn, không có khả năng xây nhà ở, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu và đúng tiến độ. Ban Chỉ đạo cấp huyện phải sử dụng kinh phí vận động hỗ trợ làm nhà đúng đối tượng, tiêu chí, tuyệt đối không được xảy ra lãng phí, thất thoát kinh phí.

Song song với chương trình làm nhà, cấp ủy, chính quyền các cấp cần cụ thể hóa chính sách an sinh xã hội, chương trình, dự án, nhất là Chương trình Mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; các dự án thu hút đầu tư giúp nhân dân sớm giảm nghèo bền vững, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.

Xuân Tư

Tin liên quan

Xem thêm