Pháp luật

Kiểm điểm trách nhiệm nhiều cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai

Đồng Nai

Theo dự kiến, ngày 5/5, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ họp kiểm điểm, xác định trách nhiệm cụ thể của cá nhân liên quan đến Kết luận số 1739/KL-TTCP năm 2021 (Kết luận 1739) của Thanh tra Chính phủ

TTXVN - Ngày 24/4, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết đã ban hành kế hoạch tổ chức kiểm điểm trách nhiệm liên quan đến Kết luận số 1739/KL-TTCP năm 2021 (Kết luận 1739) của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành pháp luật trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng; công tác quản lý hoạt động khai thác cát trên địa bàn Đồng Nai.

Việc kiểm điểm nhằm xác định cụ thể trách nhiệm của cá nhân có liên quan đến sai sót, sai phạm Kết luận 1739 chỉ ra; qua kiểm điểm sẽ làm rõ nguyên nhân, xây dựng giải pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng hoàn thành công việc được giao. Quá trình kiểm điểm sẽ tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, giữ vững đoàn kết, thống nhất trong tập thể; phát huy tự phê bình và phê bình nhằm chấn chỉnh những sai phạm, giữ vững pháp luật của Nhà nước.

Theo nội dung kiểm điểm, đối với công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, trong 3 năm (2013-2015), việc tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai chưa đảm bảo theo quy định; tỉnh không công khai hoặc công khai không đầy đủ lịch tiếp công dân của thủ trưởng trên Cổng thông tin điện tử.

Về thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng, tỉnh không công khai hoặc công khai không đầy đủ về tài chính ngân sách Nhà nước trên Cổng thông tin điện tử; không có báo cáo đầy đủ về tình hình quản lý, sử dụng tài sản công; không có tài liệu chứng minh việc công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản công.

Riêng công tác sử dụng đất và tình hình triển khai một số dự án, công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản, Đồng Nai kiểm điểm trách nhiệm của 9 cựu lãnh đạo tỉnh qua nhiều thời kỳ, kéo dài từ năm 2009 đến 2018, gồm: ông Võ Văn Một, ông Đinh Quốc Thái, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; ông Ao Văn Thinh, ông Võ Văn Chánh, ông Trần Minh Phúc, ông Nguyễn Quốc Hùng, ông Nguyễn Phú Cường, ông Trần Văn Vĩnh và bà Phan Thị Mỹ Thanh - đều là nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Việc kiểm điểm 9 cựu lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai liên quan đến chậm phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất chưa đúng quy định; thực hiện chưa đúng quy định về phương pháp xác định giá đất; chậm đầu tư dự án hoặc đầu tư không đúng tiến độ; giao đất thực hiện dự án trong đó có đất trồng lúa nhưng không xác định rõ làm cơ sở thu tiền bảo vệ, phát triển đất chuyên trồng lúa. Kết quả thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công chậm, phân bổ vốn đầu tư công của một số dự án quá thời gian quy định; chưa thực hiện đầy đủ quy trình về thẩm định giá; công tác lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng của một số dự án chưa tốt; công bố giá vật liệu xây dựng sơ sài, không đầy đủ, chậm.

Dự kiến, ngày 5/5, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ họp kiểm điểm về vấn đề này./.

Công Phong

Tin liên quan

Xem thêm