Thời sự

Kiểm toán Nhà nước công bố báo cáo kết quả kiểm toán năm 2023

Trong năm 2023, Kiểm toán Nhà nước đã tổ chức thực hiện kiểm toán thành công 135 nhiệm vụ với 174 Đoàn kiểm toán và phát hành 248 Báo cáo kiểm toán; trong đó, thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách tại 25 bộ, cơ quan trung ương và 52 địa phương

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Hà Thị Mỹ Dung chủ trì cuộc họp
Ảnh: TTXVN

Chiều 2/7, tại Hà Nội, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Hà Thị Mỹ Dung chủ trì cuộc họp báo công bố báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2023 và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước năm 2022.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Hà Thị Mỹ Dung nhấn mạnh, thời gian qua, hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước đã góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả điều hành, quản lý và sử dụng tài chính công, tài sản công; đóng góp quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm.

Năm 2023, Kiểm toán Nhà nước đã xây dựng Kế hoạch kiểm toán bám sát các định hướng lớn của Đảng, Nhà nước, các vấn đề nóng được dư luận xã hội quan tâm, các vấn đề có rủi ro cao về quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công. Bám sát Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước giai đoạn 2021-2030, Kiểm toán Nhà nước đã tăng cường thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước phục vụ Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước, kiểm toán các chuyên đề phục vụ hoạt động giám sát tối cao và thực hiện theo các Nghị quyết của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo đó, trong năm 2023, Kiểm toán Nhà nước đã tổ chức thực hiện kiểm toán thành công 135 nhiệm vụ với 174 Đoàn kiểm toán và phát hành 248 Báo cáo kiểm toán; trong đó, thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách tại 25 bộ, cơ quan trung ương và 52 địa phương; thực hiện 33 nhiệm vụ kiểm toán chuyên đề, kiểm toán hoạt động, chiếm 26% tổng số nhiệm vụ kiểm toán theo đúng lộ trình thực hiện mục tiêu Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2030; với một số cuộc kiểm toán trọng tâm, có phạm vi kiểm toán nhiều bộ, ngành và địa phương.

Theo Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung, được sự quan tâm phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương và đơn vị được kiểm toán, với sự cố gắng nỗ lực của toàn Ngành, Kiểm toán Nhà nước đã hoàn thành các nhiệm vụ năm 2023 và đã gửi Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán đến các đại biểu Quốc hội. Tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV vừa qua, Tổng Kiểm toán nhà nước đã trình bày Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 trước Quốc hội, là cơ sở để đại biểu Quốc hội thảo luận, xem xét phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Theo Vụ trưởng Vụ Tổng hợp (Kiểm toán Nhà nước) Vũ Ngọc Tuấn, tổng hợp kết quả chính từ 248 báo cáo kiểm toán năm 2023, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị tăng thu, giảm chi ngân sách nhà nước 21.346,33 tỷ đồng, kiến nghị khác 28.595,09 tỷ đồng; kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc hủy bỏ một số nội dung không phù hợp với quy định pháp luật hoặc chưa phù hợp với thực tiễn của 198 văn bản; đồng thời, kết quả kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán năm trước cho thấy, 92% kiến nghị tăng thu, giảm chi ngân sách nhà nước đã được thực hiện.

Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Vũ Ngọc Tuấn cũng điểm qua một số kết quả kiểm toán liên quan đến lĩnh vực thu - chi ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước… Theo đó, Kiểm toán Nhà nước xác nhận, tính đến 31/12/2022, tổng số nợ công là 3.557.668,28 tỷ đồng, giảm 1,63% so với năm 2021, bằng 37,26% so với GDP. Các chỉ tiêu nợ công năm 2022 trong giới hạn cho phép của Quốc hội. Nợ công bình quân đầu người là 35,77 triệu đồng/người, giảm 0,94 triệu đồng/người so với năm 2021 (năm 2021 là 36,71 triệu đồng/người).

Vụ trưởng Vụ Tổng hợp cũng thông tin về kết quả kiểm toán 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; Chuyên đề việc đầu tư mua sắm, ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin, các hoạt động thuê dịch vụ công nghệ thông tin giai đoạn 2020-2022; Chuyên đề việc quản lý, sử dụng kinh phí đầu tư cho lĩnh vực khoa học - công nghệ giai đoạn 2020-2022; Chuyên đề việc quản lý, sử dụng các quỹ tài chính ngoài ngân sách do địa phương quản lý giai đoạn 2020-2022; Chuyên đề việc quản lý, sử dụng quỹ bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam và các địa phương giai đoạn 2020-2022…

Tại họp báo, Kiểm toán Nhà nước cũng công bố công khai kết quả kiểm toán môi trường và kiểm toán các đề án, chuyên đề lớn mà Kiểm toán Nhà nước đã thực hiện trong năm 2023, cũng như kết quả kiểm toán lĩnh vực doanh nghiệp; đặc biệt nêu rõ những phát hiện kiểm toán liên quan đến các tồn tại, hạn chế trong chấp hành, quyết toán ngân sách nhà nước; những bất cập, hạn chế về cơ chế, chính sách…

Qua hoạt động kiểm toán năm 2023, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương, địa phương, đơn vị được kiểm toán thực hiện đầy đủ, kịp thời các kết luận, kiến nghị kiểm toán./.

Đỗ Bình

Tin liên quan

Xem thêm