Thời sự

Hà Nội: Thông qua hệ số điều chỉnh giá đất, điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất

Hà Nội

HĐND thành phố Hà Nội giao UBND thành phố tổ chức thực hiện các Nghị quyết; tuyên truyền, tham gia giám sát việc thực hiện để Nghị quyết đi vào đời sống, có hiệu quả thiết thực, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội Thủ đô.

Kỳ họp lần thứ 17, HĐND thành phố Hà Nội. 
Ảnh: TTXVN phát

HĐND thành phố Hà Nội ngày 2/7 thông qua Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2024; danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2024 trên địa bàn trong khuôn khổ Kỳ họp lần thứ 17.

Tại Kỳ họp, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 đối với các trường hợp áp dụng hệ số theo quy định của pháp luật làm căn cứ tính: thu tiền thuê đất; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê; thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức; tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước mà doanh nghiệp cổ phần sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước cho thuê đất trên địa bàn.

Hà Nội điều chỉnh tăng hệ số tại các quận từ 6,67% đến 8%; tại các huyện từ 7,48% đến 9,09% đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp. Điều chỉnh tăng hệ số tại các quận từ 9,68% đến 11,11%; tại các huyện từ 12% đến 13,64% đối với đất thương mại dịch vụ, thành phố. Hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản để sản xuất nông nghiệp và hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp (trong đó bao gồm cả đất vườn, ao liền kề đất ở) làm cơ sở xác định chênh lệch giữa giá thu tiền sử dụng đất theo mục đích mới và giá thu tiền sử dụng đất nông nghiệp K = 1,0.

Kỳ họp lần thứ 17, HĐND thành phố Hà Nội. 
Ảnh: TTXVN phát

Hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức tăng tại các quận, huyện từ 7,14% đến 10%. HĐND thành phố cũng thông qua điều chỉnh mức hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 áp dụng tại 5 khu vực trên địa bàn thành phố và được điều chỉnh tăng so với mức hệ số đã ban hành cho năm 2024, cụ thể tại các quận tăng từ 8,33% đến 11,54%; tại các huyện tăng từ 15,91% đến 17,5%.

Hà Nội điều chỉnh, bổ sung nội dung các dự án thu hồi đất đã được xác định tại Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 6/12/2023 (điều chỉnh, bổ sung tại Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 29/3/2024) của HĐND thành phố như sau: điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 26 dự án với tổng diện tích 20,5ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 9 dự án với tổng diện tích 57ha; điều chỉnh tên dự án, đơn vị đăng ký, địa danh cấp xã thực hiện dự án (không thay đổi diện tích đất thu hồi) tại 17 dự án; bổ sung danh mục 198 dự án thu hồi đất năm 2024 với tổng diện tích 802,44ha; bổ sung danh mục 25 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa với tổng diện tích 38,93ha.

Trên cơ sở danh mục dự án được HĐND thành phố thông qua, đối với dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố đã có trong kế hoạch đầu tư công được cân đối trong Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách thành phố năm 2024 của HĐND thành phố, các dự án thuộc ngân sách cấp quận, huyện, thị xã để các quận, huyện, thị xã bố trí; các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí theo tiến độ đầu tư, bảo đảm bố trí đủ kinh phí phần giải phóng mặt bằng trong năm 2024.

HĐND thành phố Hà Nội giao UBND thành phố tổ chức thực hiện các Nghị quyết; giao các đơn vị liên quan và các tổ chức chính trị, xã hội phối hợp tuyên truyền, tham gia giám sát việc thực hiện để nghị quyết đi vào đời sống, có hiệu quả thiết thực, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội Thủ đô./.

Nguyễn Văn Cảnh

Tin liên quan

Xem thêm