Thời sự

Hà Nội: Xem xét, quyết nghị 4 nhóm vấn đề quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội

Hà Nội

Căn cứ yêu cầu thực tiễn của thành phố, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 16, kịp thời xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng, cấp thiết của thành phố.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 16 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI.
Ảnh: Nguyễn Văn Điệp- TTXVN

Ngày 15/5, Kỳ họp thứ 16 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc. Dự kỳ họp có: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Chủ tịch HĐND, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương.

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, căn cứ các quy định của Luật và tình hình, yêu cầu thực tiễn của thành phố, trên cơ sở thống nhất với UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Thường trực HĐND thành phố quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 16, kịp thời xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng, cấp thiết của thành phố gồm 4 nhóm vấn đề.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu khai mạc.
Ảnh: Nguyễn Văn Điệp - TTXVN

Cụ thể, HĐND thành phố xem xét về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của Hà Nội. Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết thêm, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là cần thiết nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực, mở rộng không gian để quy hoạch đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội. Đồng thời, góp phần xây dựng hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền các cấp của thành phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Căn cứ các quy định của Luật, theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố, thời gian qua, UBND thành phố tập trung chỉ đạo sở, ngành, quận, huyện, thị xã xây dựng Đề án, triển khai các bước theo quy định.

Nhấn mạnh đây là nội dung lớn, quan trọng, được cử tri và nhân dân quan tâm, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội đề nghị, các đại biểu tập trung nghiên cứu kỹ, đóng góp ý kiến để UBND thành phố hoàn thiện Đề án, trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định (trước mắt là báo cáo Bộ Nội vụ trước ngày 31/5/2024 theo lộ trình).

HĐND thành phố Hà Nội xem xét về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công và thẩm quyền quyết định việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý của thành phố. Đây là nội dung quan trọng, cần thiết để kịp thời điều chỉnh, bổ sung các quy định trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công, đảm bảo đúng quy định, phù hợp thực tiễn và tiếp tục phương châm tăng cường phân cấp, ủy quyền theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 12/9/2022 của HĐND thành phố về Đề án phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cũng tại kỳ họp, HĐND thành phố xem xét quyết nghị 3 cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực giáo dục, đào tạo, tư pháp, xây dựng gồm: Kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND ngày 4/7/2023 của HĐND thành phố quy định giá dịch vụ giáo dục tạm thời để thực hiện thí điểm đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông sử dụng ngân sách nhà nước của thành phố Hà Nội; Quy định việc hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp qua ứng dụng định danh và xác thực điện tử; Ban hành bổ sung Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Sở Xây dựng.

HĐND thành sẽ xem xét báo cáo của UBND thành phố về kế hoạch đầu tư công năm 2024 và bổ sung, bố trí vốn cho các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố thuộc các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao, giao thông, đô thị, để kịp thời giải quyết, thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của thành phố./.

Nguyễn Văn Thắng

Xem thêm