Chỉ đạo, Điều hành

Kinh tế phát triển, đời sống người dân ngày càng nâng cao

Sau 48 năm kể từ ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 - 30/4/2023), Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu lớn về phát triển kinh tế-xã hội.

Nguồn: Infograpics.vn
TTXVN

Xem thêm