Chỉ đạo, Điều hành

Lâm Đồng: Tạm dừng bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, tuyển dụng công chức, viên chức tại 5 địa phương

Lâm Đồng

Việc tạm dừng trên nhằm thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

TTXVN - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng vừa có văn bản chỉ đạo Thành ủy Đà Lạt và các Huyện ủy Lạc Dương, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên tạm dừng việc bầu, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động các chức danh lãnh đạo, quản lý, trừ trường hợp khuyết người đứng đầu mà không bố trí được người phụ trách theo quy định của cấp có thẩm quyền. Việc tạm dừng trên nhằm thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, thành phố Đà Lạt và 4 huyện trên sẽ được sắp xếp thành một thành phố và một huyện phía Nam.

Theo Công văn số 3627-CV/TU ngày 14/3/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị trên tạm dừng việc tuyển dụng công chức, viên chức tại các địa phương nêu trên, trừ viên chức giáo dục; chỉ thực hiện tiếp nhận công chức, viên chức đối với các vị trí không thể bố trí người kiêm nhiệm và phải được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy. Việc giải quyết công tác ra khỏi các địa phương trên theo nguyện vọng cá nhân của công chức, viên chức (trừ viên chức giáo dục), chỉ thực hiện khi lãnh đạo đơn vị cam kết đảm bảo khả năng thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, việc bầu, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động các chức danh lãnh đạo, quản lý và tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức tại các địa phương phải sáp nhập sẽ thực hiện theo quy định sau khi Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính có hiệu lực thi hành.

Theo Kế hoạch số 8358/KH-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành ngày 25/9/2023, trong lộ trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của huyện Lạc Dương (đơn vị hành chính nông thôn) sẽ được nhập vào thành phố Đà Lạt (đơn vị hành chính đô thị) để mở rộng không gian đô thị thành phố. Toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của ba huyện phía Nam là Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên sẽ được sắp xếp, sáp nhập thành một huyện. Diện tích tự nhiên, quy mô dân số 5 xã là Lộc An, Lộc Thành, Lộc Nam, Tân Lạc và Lộc Tân của huyện Bảo Lâm được nhập vào thành phố Bảo Lộc để mở rộng không gian đô thị của thành phố này.

Thành phố Đà Lạt hiện nay có diện tích gần 400 km2, với 12 phường và 4 xã. Huyện Lạc Dương có 6 xã, thị trấn với diện tích lớn gấp hơn 3 lần Đà Lạt hiện hữu, nhưng phần lớn diện tích là rừng, tỷ lệ đô thị hóa thấp. Cả Đà Lạt và Lạc Dương đều cùng nằm trên cao nguyên Lâm Viên. Như vậy, sau khi sáp nhập huyện Lạc Dương vào thành phố Đà Lạt, sẽ hình thành một thành phố Đà Lạt mới, với địa giới hành chính mở rộng gấp 4 lần hiện hữu. Thành phố mới có địa giới hành chính tiếp giáp với hai tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk…

Trong giai đoạn 2023 - 2025, huyện Đạ Huoai và huyện Cát Tiên thuộc diện phải sắp xếp do có đồng thời cả hai tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% quy định. Giai đoạn 2026 - 2030, huyện Đạ Tẻh thuộc diện phải sắp xếp do có đồng thời cả hai tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 100% theo quy định. Tuy nhiên, huyện Đạ Tẻ nằm giữa hai huyện Đạ Huoai và Cát Tiên, nên phải thực hiện sắp xếp cả ba huyện trong cùng một thời điểm. Như vậy, sau khi sắp xếp, đơn vị hành chính cấp huyện mới thành lập trên cơ sở sáp nhập ba huyện trên sẽ có diện tích tự nhiên là 1.448,48 km2, đạt 170,4% tiêu chuẩn quy định; quy mô dân số là 146.064, đạt 182,58%.

Theo lộ trình đề ra trong Kế hoạch 8358, năm 2024, tỉnh Lâm Đồng sẽ hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nêu trên; tiến hành sắp xếp, kiện toàn bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp trong giai đoạn này. Tỉnh tập trung giải quyết chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ quan, đơn vị; sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công của các cơ quan, đơn vị; thu hồi con dấu cũ, khắc con dấu mới của các cơ quan, đơn vị đã thay đổi địa giới, tên gọi. Trong năm 2025, tỉnh sẽ tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong đó có những đơn vị hành chính mới hình thành sau khi sắp xếp…/.

Chu Quốc Hùng

Tin liên quan

Xem thêm