Xã hội

Lan tỏa sâu rộng phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa tại An Giang

An Giang

Thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, An Giang đã có nhiều mô hình tiêu biểu.

Trao Bằng đạt chuẩn danh hiệu văn hóa 5 năm liền (2018 – 2022) cho các đơn vị, doanh nghiệp. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

TTXVN - Ngày 22/6, Ban Chỉ đạo Công tác Gia đình và Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tổng kết xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa năm 2022 và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2023 – 2027.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang Nguyễn Nhật Tiến khẳng định, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã diễn ra liên tục, rộng khắp, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các phong trào thi đua yêu nước khác, trở thành động lực mạnh mẽ, xây dựng những cá nhân, tập thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, phấn đấu theo tiêu chuẩn con người mới Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tạo dựng diện mạo văn hóa mới trong xây dựng và phát triển đất nước.

Tuy nhiên, quá trình triển khai xây dựng danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Một số cấp ủy Đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa quan tâm đúng mức đến việc chỉ đạo, triển khai xây dựng danh hiệu văn hóa tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mà giao khoán cho tổ chức công đoàn. Ban Vận động xây dựng đời sống văn hóa ở một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa được củng cố; chưa xây dựng quy chế hoạt động, chưa phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên…

Để phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, mang ý nghĩa thiết thực và lan tỏa sâu rộng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang Nguyễn Nhật Tiến đề nghị các cấp ủy Đảng cần quan tâm lãnh, chỉ đạo sâu sát hơn nữa việc thực hiện phong trào. Đặc biệt, người đứng đầu, thủ trưởng của các cơ quan, đơn vị phải thực sự gương mẫu, tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia, từ đó tạo được sự đồng thuận hưởng ứng cao trong việc xây dựng danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa công sở lành mạnh.

Các địa phương, đơn vị tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh tập trung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; chủ động lồng ghép thực hiện các cuộc vận động, phong trào hiện có dưới nhiều hình thức khác nhau, phù hợp yêu cầu thực tiễn,…

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Công tác Gia đình và Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh An Giang, năm 2022, thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đã có nhiều mô hình tiêu biểu, cách làm hiệu quả được phổ biến, nghiên cứu, học tập, nhân rộng. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định công nhận 42 cơ quan, 59 đơn vị, 58 doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2022, chiếm 97,45% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã đăng ký; cấp Bằng đạt chuẩn danh hiệu văn hóa 5 năm liền (2018 – 2022) cho 4 đơn vị và 2 doanh nghiệp; tặng Bằng khen 6 cơ quan, 2 đơn vị, 2 doanh nghiệp đạt thành tích tiêu biểu trong xây dựng danh hiệu Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa năm 2022.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo tập trung thảo luận về một số nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2023 – 2027, nhằm thực hiện có hiệu quả Hướng dẫn 58/HD-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định phê duyệt Chương trình thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2021 - 2026 và Kế hoạch số 550/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh…/.

Công Mạo

Tin liên quan

Xem thêm