Xã hội

Đa dạng hóa các hình thức vận động tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân

Đắk Lắk

Đoàn kết là truyền thống quý báu, là cội nguồn sức mạnh, động lực quan trọng để thực hiện thắng lợi sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta

TTXVN- Sáng 22/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk Y Giang Gry Niê Knơng nêu rõ, đoàn kết là truyền thống quý báu, là cội nguồn sức mạnh, động lực quan trọng để thực hiện thắng lợi sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Ngay từ khi mới ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn giương cao ngọn cờ đoàn kết độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, coi trọng tăng cường, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thông qua Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk Y Giang Gry Niê Knơng phát biểu. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Với mục đích xây dựng, củng cố và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong từng cộng đồng dân cư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn toàn tỉnh diễn ra từ ngày 1-18/11 hàng năm. Qua đó, các cấp đã tổ chức triển khai Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đạt kết quả tốt.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Y Biêr Niê chúc mừng và biểu dương những kết quả đã đạt được qua 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã khẳng định rõ vị trí, vai trò là tổ chức liên minh chính trị, góp phần xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân; tổ chức, động viên nhân dân tham gia, tích cực đóng góp nguồn lực cho sự phát triển của địa phương.

Trong Ngày hội, bên cạnh việc tổ chức trang trọng phần lễ, phần hội được các địa phương tổ chức theo đặc điểm văn hóa truyền thống của từng dân tộc. Qua đó, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã thật sự là Ngày hội của toàn dân, góp phần xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân; tổ chức, động viên nhân dân tham gia, tích cực đóng góp nguồn lực cho sự phát triển của địa phương, cùng hướng đến vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Y Biêr Niê phát biểu. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN).

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đề nghị, thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức có hiệu quả Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phát động, nhất là Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh…

Qua 20 năm tổ chức, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh đã từng bước có sức lan tỏa trong đời sống nhân dân. Đến tháng 12/2022, tỉnh Đắk Lắk có 79/152 xã về đích nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2022, trong đó có một xã đạt nông thôn mới nâng cao, thành phố Buôn Ma Thuột đạt nông thôn mới.

Hàng năm, 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội; trên 86% khu dân cư, liên khu dân cư, cụm khu dân cư tổ chức bữa cơm Đại đoàn kết. Nhiều khu dân cư tổ chức các hoạt động như trao tặng nhà Đại đoàn kết, thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo; biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực ngay tại cộng đồng dân cư.

Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc giai đoạn 2003 - 2023. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN).

Thông qua Ngày hội, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã vận động các tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh đóng góp trên 280 tỷ đồng, qua đó hỗ trợ xây mới 5.480 nhà Đại đoàn kết, 2.080 công trình dân sinh… Trong hai năm 2020 -2021, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19; tiếp nhận ủng hộ tổng số tiền và hàng hóa trị giá trên 55,6 tỷ đồng, kịp thời hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen 3 tập thể, 2 cá nhân. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen 8 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc, giai đoạn 2003-2023./.

Nguyên Dung

Tin liên quan

Xem thêm