Xã hội

Bắc Giang phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Bắc Giang

Bắc Giang tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về bảo hiểm xã hội tự nguyện theo hướng nhấn mạnh sự cần thiết, vai trò, ý nghĩa, giá trị thiết thực chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với mỗi người dân.

TTXVN - Tỉnh Bắc Giang tập trung thực hiện các giải pháp nhằm tiếp tục duy trì và phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thời gian tới.

Bắc Giang tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về bảo hiểm xã hội tự nguyện theo hướng nhấn mạnh sự cần thiết, vai trò, ý nghĩa, giá trị thiết thực chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với mỗi người dân; giá trị nhân văn, tính ưu việt của chính sách đối với việc chăm sóc sức khỏe, ổn định cuộc sống cho người lao động và nhân dân khi hết tuổi lao động.

Địa phương lựa chọn hình thức, phương pháp vận động, truyền thông phù hợp trong công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, ưu tiên tập trung tuyên truyền, vận động trực tiếp. Các nội dung, thông điệp truyền thông thể hiện được ý nghĩa, lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, góp phần làm thay đổi cơ bản nhận thức của người dân, hiểu về giá trị nhân văn của chính sách, từ đó tự giác tham gia, đảm bảo an sinh cho chính mình và gia đình.

Thời gian tới, Bắc Giang đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhằm lan tỏa sự cần thiết, vai trò, lợi ích, giá trị nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tỉnh tập trung tuyên truyền đối với các đối tượng: người lao động trong các làng nghề, trang trại thuộc lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, chế biến, dịch vụ, hội viên Hội nông dân sản xuất kinh doanh, thợ thủ công, lao động tự do làm việc theo hợp đồng khoán, mùa vụ…

Các cấp ủy Đảng, chính quyền khi xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và từng thời kỳ phải tính toán, xác định chỉ tiêu về phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; tiếp tục thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 2/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về đẩy mạnh phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Bắc Giang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ; đơn giản hóa quy trình, thủ tục đăng ký đóng, hưởng bảo hiểm xã hội; giải quyết kịp thời, đầy đủ chính sách cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện...

Sau hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 2/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đến nay, Bắc Giang đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, đưa địa phương nằm trong tốp dẫn đầu cả nước về phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Đến hết tháng 5/2023, toàn tỉnh đã phát triển 44.136 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, trong đó số người tăng mới là 22.903 (tăng gần 8 lần so với tháng 5/2020), là địa phương đứng đầu cả nước về công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội của tỉnh đạt 37,9% so với lực lượng lao động trong độ tuổi, trong đó số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm 4,6% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Để đạt được kết quả trên, Bắc Giang đã triển khai đồng bộ các giải pháp sáng tạo, đột phá trong tổ chức, thực hiện công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thông qua “Đợt cao điểm”, “Tháng cao điểm” vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Việc đổi mới trong công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thông qua các “Đợt cao điểm”, “Tháng cao điểm” ở Bắc Giang đã huy động được sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Nhờ đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh tăng nhanh.../.

Việt Hùng

Xem thêm