Chỉ đạo, Điều hành

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đến hết ngày 15/3

Thời gian lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đến hết ngày 15/3/2023. Các ý kiến sẽ được tổng hợp và hoàn thành báo cáo gửi Chính phủ trước ngày 20/3/2023.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến phản biện xã hội đối với Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) vào ngày 15/9/2022 (Ảnh: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cung cấp)

TTXVN - Căn cứ Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); căn cứ Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 676/KH-MTTW-BTT về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Hoạt động nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng và tạo sự đồng thuận trong nhân dân về việc hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và toàn dân đối với việc sửa đổi Luật Đất đai và thi hành Luật Đất đai.

Kế hoạch nêu rõ, việc lấy ý kiến thực hiện đối với toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm bố cục, nội dung, kỹ thuật trình bày của dự thảo; trong đó tập trung vào một số vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật, gồm các nội dung: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phát triển quỹ đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; cơ chế, chính sách, giá đất; chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; hộ gia đình sử dụng đất.

Đối tượng lấy ý kiến gồm các tầng lớp nhân dân ở trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên; các chuyên gia, nhà khoa học, các Hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trong đó, nhóm đối tượng các tầng lớp nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên, các nhà khoa học, chuyên gia, các Hội đồng tư vấn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia toàn diện các nội dung, điều, khoản của dự thảo Luật. Tùy điều kiện và khả năng, từng nhóm đối tượng tập trung góp ý sâu sắc hơn vào một số nội dung cụ thể.

Theo Kế hoạch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội chủ trì nghiên cứu, tổ chức việc lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân, hội viên, đoàn viên...

Kế hoạch nêu rõ, có 3 hình thức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), gồm:

Góp ý kiến trực tiếp bằng văn bản (bản giấy, thư điện tử), áp dụng cho tất cả các đối tượng lấy ý kiến. Ý kiến góp ý gửi về Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo địa chỉ số 46 Tràng Thi, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc qua hộp thư điện tử: gopyluatdatdai.mttq@gmail.com.

Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm (gọi chung là hội nghị) do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định phù hợp với các nội dung góp ý và đối tượng tham gia.

Các vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tâm huyết muốn tham gia góp ý kiến nhưng do điều kiện cụ thể không tham gia được hội nghị, hội thảo, khó khăn trong việc viết thành văn bản sẽ thông tin đến Ban Dân chủ - Pháp luật để cử cán bộ lắng nghe, ghi chép ý kiến tâm huyết của các vị để tập hợp, phản ánh với cơ quan có thẩm quyền.

Thời gian lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bắt đầu từ ngày 3/1/2023 đến hết ngày 15/3/2023. Sau đó, các ý kiến sẽ được tổng hợp và hoàn thành báo cáo gửi Chính phủ trước ngày 20/3/2023./.

Hiền Hạnh

Xem thêm