Chính phủ hành động

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm việc với Bộ Tư pháp

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tư pháp sớm nghiên cứu sửa các luật để đảm bảo tương thích với Đề án 06 về Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

TTXVN - Chiều 8/2, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang làm việc với Bộ Tư pháp về tình hình thực hiện và kết quả chủ yếu trong một số lĩnh vực công tác tư pháp.  Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cùng dự.

 Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi cho biết, năm 2022, công tác xây dựng pháp luật nói chung, công tác thẩm định, rà soát văn bản quy phạm pháp luật nói riêng được Bộ, ngành Tư pháp quan tâm, chú trọng triển khai quyết liệt, đạt được nhiều kết quả tích cực. Bộ Tư pháp đã tham gia có chất lượng vào việc tham mưu xây dựng Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”.

Bên cạnh đó, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục đổi mới, bám sát yêu cầu thực tiễn, lấy người dân là trung tâm thụ hưởng. Công tác thi hành án dân sự đạt kết quả cao hơn so với năm 2021, đạt và vượt các chỉ tiêu cơ bản do Quốc hội giao.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 và định hướng đến hết nhiệm kỳ 2021 - 2026, Thứ trưởng Mai Lương Khôi nhấn mạnh, Bộ tiếp tục tham mưu thể chế hóa kịp thời, đầy đủ các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; triển khai thực hiện Quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống “lợi ích nhóm” tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật ngay sau khi được Bộ Chính trị ban hành.

Bên cạnh đó, tiếp tục tham mưu thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng Định hướng xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hàng năm của Quốc hội.

Bộ, ngành Tư pháp kịp thời tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, thẩm định, góp ý văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 04 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế...

Bộ Tư pháp kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm, dành nhiều thời gian, nguồn lực hơn nữa cho công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương về công tác xây dựng pháp luật; xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, cá nhân liên quan đến việc ban hành văn bản trái pháp luật...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đánh giá cao nỗ lực, kết quả mà Bộ, ngành Tư pháp đã đạt được. Phó Thủ tướng ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của các đơn vị thuộc Bộ, trong đó tập trung vào việc tăng cường sự phối hợp của các ban, bộ, ngành, địa phương; hạn chế mức thấp nhất sự đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; đảm bảo nguồn lực, bộ máy tương xứng với trách nhiệm được giao; quan tâm nâng cao chất lượng các dự án luật, nghị định…

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tư pháp sớm nghiên cứu sửa các luật để đảm bảo tương thích với Đề án 06 về Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.  Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Tư pháp sớm tổ chức cuộc họp của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương…/.

Phan Phương

Tin liên quan

Xem thêm