Xã hội

Nam Định: Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn

Nam Định

Việc quyết định chủ trương đầu tư và quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án trên là cần thiết, vừa tạo nguồn vốn để bố trí đầu tư các công trình trên địa bàn vừa góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết.
Ảnh: Công Luật-TTXVN

TTXVN - Ngày 9/4, Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 17 để giải quyết công việc phát sinh đột xuất.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định Lê Quốc Chỉnh cho biết, tại Kỳ họp này, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 16 nghị quyết thuộc các lĩnh vực: Đầu tư công, xây dựng, tài nguyên và môi trường, nội vụ. Đây là những cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, ngành thực hiện; kịp thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định đã xem xét, quyết định 5 nhóm nội dung chính gồm: Giao biên chế công chức quản lý hành chính Nhà nước, phân bổ tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên, các tổ chức Hội của tỉnh năm 2024 và giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP, ngày 30/12/2022 của Chính phủ "về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập"; Quyết định chủ trương đầu tư 4 dự án, điều chỉnh chủ trương đầu tư 3 dự án, chấp thuận chủ trương điều chỉnh 7 dự án; Chấp thuận bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa sang mục đích khác năm 2024 trên địa bàn; Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện Nam Trực - Trực Ninh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; thực hiện bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Nam Định.
Ảnh: Công Luật-TTXVN

Trong Kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định đã quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án xây dựng hạ tầng khu dân cư tập trung xã Trực Nội (huyện Trực Ninh); dự án xây dựng khu dân cư tập trung xã Giao Lạc (huyện Giao Thủy); dự án xây dựng khu dân cư tập trung xã Nam Cường (huyện Nam Trực). Đồng thời, Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án: Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Hải Anh (huyện Hải Hậu); cải tạo, nâng cấp tuyến đường nối từ trung tâm xã Liên Minh đến Quốc lộ 37B (huyện Vụ Bản); xây dựng hạ tầng khu dân cư tập trung xã Mỹ Tiến (huyện Mỹ Lộc); xây dựng, cải tạo, nâng cấp trường Trung học Phổ thông Giao Thủy C (huyện Giao Thủy). Việc quyết định chủ trương đầu tư và quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án trên là cần thiết, vừa tạo nguồn vốn để bố trí đầu tư các công trình trên địa bàn vừa góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định Lê Quốc Chỉnh đề nghị, UBND tỉnh, các cấp, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chủ động triển khai các nghị quyết đảm bảo đạt hiệu quả thiết thực. Các ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu giám sát việc thực hiện các nghị quyết./.

Công Luật

Xem thêm