Xã hội

Nâng cao đời sống cho lao động nữ tại các doanh nghiệp

Hà Nội

Các cấp Công Đoàn tập trung kiểm tra các vấn đề như: Điều kiện nhà ở, điều kiện chăm sóc, nuôi dạy con; dịch vụ nhà trẻ, trường học của con công nhân và dịch vụ công cộng khác; số lao động nữ nhập cư.

TTXVN - Từ nay đến tháng 10/2023, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ tại các doanh nghiệp; khảo sát thực trạng đời sống và thực hiện quyền nuôi dưỡng, chăm sóc con nhỏ của lao động nữ di cư tại các khu công nghiệp và chế xuất. Đây là hoạt động nhằm thực hiện Kế hoạch số 75/KH-BNC của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và chương trình công tác Nữ công năm 2023.

Việc kiểm tra, giám sát lần này nhằm tập hợp các kiến nghị của người lao động và người sử dụng lao động để có căn cứ đề xuất xây dựng các chính sách đối với lao động nữ trong nhiệm kỳ 2023 - 2028 và giải pháp hỗ trợ lao động nữ di cư được thực hiện quyền sống gần con để thuận lợi hơn cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục các cháu, đảm bảo chất lượng cho nguồn nhân lực tương lai, xây dựng gia đình hạnh phúc. Đồng thời, hoạt động này nhằm nâng cao trách nhiệm của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, khẳng định vai trò, vị thế của hoạt động nữ công trong việc chăm lo, đại diện, bảo vệ cho lao động nữ, đặc biệt trong tham mưu xây dựng thỏa ước lao động tập thể, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế của doanh nghiệp, những vấn đề liên quan đến lao động nữ.

Các cấp Công đoàn sẽ kiểm tra, giám sát tại các doanh nghiệp có đông lao động nữ; định hướng cho Ban Nữ công quần chúng Công đoàn cơ sở các doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp có đông lao động nữ các nội dung có lợi hơn theo quy định của pháp luật, để tham mưu với Ban chấp hành Công đoàn cùng cấp trong thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; báo cáo tình hình lao động nữ tại doanh nghiệp và kết quả thực hiện các quy định của Bộ Luật Lao động 2012; Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động…

Việc khảo sát thực trạng đời sống và thực hiện quyền nuôi dưỡng, chăm sóc con nhỏ của lao động nữ di cư, các cấp Công Đoàn tập trung kiểm tra các vấn đề như: Điều kiện nhà ở, điều kiện chăm sóc, nuôi dạy con; dịch vụ nhà trẻ, trường học của con công nhân và dịch vụ công cộng khác; số lao động nữ nhập cư; số lao động nữ có con trong độ tuổi dưới 18 tuổi và dưới 6 tuổi; số lao động nữ đang sống cùng con, số lao động nữ gửi con về quê cho người thân chăm sóc, lý do gửi con về quê; số lao động nữ làm mẹ đơn thân, ly hôn; vấn đề nhà trẻ, mẫu giáo, trường học; các chính sách hỗ trợ của địa phương và doanh nghiệp; đời sống văn hóa, tinh thần.

Về điều kiện làm việc, các cấp Công đoàn sẽ khảo sát việc làm và thu nhập; thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, an sinh xã hội; môi trường làm việc, điều kiện chăm sóc sức khỏe; mối quan hệ với lãnh đạo và đồng nghiệp; mong muốn trong tương lai; dự định tương lai; kiến nghị, đề xuất với doanh nghiệp, tổ chức Công đoàn, chính quyền địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa cho biết, cùng với sự phát triển của tổ chức Công đoàn Thủ đô, đội ngũ nữ công nhân, viên chức, lao động ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng (với hơn 390 nghìn nữ công nhân, viên chức, lao động; chiếm 57% tổng số công nhân, viên chức, lao động).

Đáng chú ý, công tác nữ công và phong trào nữ công nhân, viên chức, lao động được các cấp Công đoàn Thủ đô tích cực triển khai sâu rộng và đạt được nhiều kết quả thiết thực. Đến nay, 5.655/5.809 Công đoàn cơ sở đã đủ điều kiện đã thành lập Ban Nữ công quần chúng (chiếm 97,3%); trong đó, khu vực Nhà nước với 3.049 đơn vị (chiếm 100%); 2.606 đơn vị ngoài khu vực Nhà nước (chiếm 94,4%).

Ban Nữ công các cấp thường xuyên nắm bắt tâm tư tình cảm, nguyện vọng của nữ công nhân viên chức lao động trong đơn vị để tham mưu cho Ban Chấp hành Công đoàn tham gia, đề xuất những vấn đề liên quan đến lao động nữ và trẻ em; góp ý vào nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể. Nhờ đó, hàng chục nghìn lao động nữ nói chung, nữ đoàn viên Công đoàn nói riêng có thêm nhiều quyền lợi và phúc lợi trong công việc.

Thống kê cho thấy, năm 2022, trên 328.000 lao động nữ được khám sức khỏe định kỳ; hơn 300.000 lao động nữ được khám chuyên khoa phụ sản. Hơn 3.400 doanh nghiệp đưa được quy định phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc vào trong nội quy lao động. Trên 6.800 lao động nữ được tạm hoãn hợp đồng lao động khi mang thai, được giảm bớt 1 giờ làm việc hàng ngày; khoảng 6.000 lao động nữ được nghỉ khám thai nhiều hơn quy định.

Để các quy định, chính sách đến được với nữ đoàn viên Công đoàn, Ban Nữ công thành phố đã xây dựng kế hoạch, chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đồng cấp tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến lao động nữ tại 979 doanh nghiệp có sử dụng đông lao động nữ. 4.006 Công đoàn cơ sở tự kiểm tra về việc thực hiện các chế độ chính sách có liên quan đến lao động nữ…/.

Linh Khánh

Xem thêm