Hội nhập

Nâng cao hiệu quả công tác vận động, tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương Nguyễn Thị Hoàng Vân nêu rõ, trong công tác đối ngoại nhân dân, công tác phi chính phủ nước ngoài có một vai trò hết sức quan trọng.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Việt Đức)

TTXVN - Sáng 23/8, tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng phối hợp với Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức Hội nghị chia sẻ thông tin về công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2023.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương; ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PACCOM), chủ trì Hội nghị.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo và cán bộ của 51 tổ chức đoàn thể, tổ chức nhân dân và một số cơ chế liên ngành; một số cơ quan tham gia cơ chế Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương Nguyễn Thị Hoàng Vân đánh giá cao việc Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam với tư cách là cơ quan thường trực công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã đề xuất, tổ chức hội nghị đầu tiên chia sẻ thông tin cho các tổ chức đoàn thể, tổ chức nhân dân.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương nêu rõ, trong công tác đối ngoại nhân dân, công tác phi chính phủ nước ngoài có một vai trò hết sức quan trọng. Công tác vận động các nguồn lực phi chính phủ nước ngoài đã đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. Những thành tựu của công tác phi chính phủ nước ngoài không chỉ được thể hiện ở con số giá trị viện trợ được huy động hằng năm mà còn thể hiện ở những thành tựu rất cụ thể, đóng góp trên các lĩnh vực khác nhau trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, đáp ứng những ưu tiên, nhu cầu của Việt Nam. Thành tựu trong công tác phi chính phủ nước ngoài cũng thể hiện ở việc đã huy động được sự tham gia rất rộng rãi của các địa phương, các bộ, ngành đến các tổ chức nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước rất quan tâm, đánh giá cao sự tham gia của các tổ chức nhân dân trong mảng công tác quan trọng này. Các văn bản chỉ đạo của Đảng đối với công tác phi chính phủ nước ngoài có từ rất sớm, như Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 24/1/2003 của Ban Bí thư Khóa IX) về công tác phi chính phủ nước ngoài; Kết luận số 98-KL/TW ngày 28/6/2014 của Ban Bí thư (Khóa XI) về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TW. Dự kiến, trong thời gian tới, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng sẽ chủ trì để tham mưu cho Ban Bí thư tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 98 KL/TW về công tác phi chính phủ nước ngoài.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Việt Đức)

“Quan điểm, chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta là khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động phi chính phủ nước ngoài nhằm huy động nguồn lực, tranh thủ những nguồn lực quốc tế phục sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước”, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương nêu rõ.

Theo bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, mới đây, Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 15/1/2021 của Ban Bí thư (Khóa XIII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, đã nhấn mạnh yêu cầu đối với công tác phi chính phủ nước ngoài là: tranh thủ vận động, đa dạng hóa nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước trên cơ sở phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế, bảo đảm kết hợp hài hòa giữa lợi ích của tổ chức và lợi ích quốc gia dân tộc.

Nhà nước đã có những văn bản để thể chế hóa nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Gần đây nhất là Nghị định số 80/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam.

Nhấn mạnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước thời gian tới đặt ra nhiều vấn đề, nội dung mới cho công tác đối ngoại nói chung và công tác phi chính phủ nước ngoài nói riêng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương đề nghị các đại biểu nêu ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm, những vấn đề vướng mắc trong thực tiễn công tác để nhằm tháo gỡ những khó khăn. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phi chính phủ nước ngoài.

Tại Hội nghị, đại diện Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài báo cáo về tình hình hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam hiện nay và tình hình hợp tác với các đoàn thể, tổ chức nhân dân ở Trung ương. Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo đánh giá tình hình các đoàn thể, tổ chức nhân dân ở Trung ương thực hiện Nghị định số 80/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Các báo cáo cho biết tính đến cuối năm 2022 có 388 tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động ở Việt Nam. Viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tập trung nhiều vào các lĩnh vực giải quyết các cấn đề xã hội, phát triển kinh tế - xã hội, tài nguyên - môi trường và y tế. Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã có những hỗ trợ đáp ứng được nhu cầu của Việt Nam cho phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống người dân. Trong giai đoạn 2020 - 2022, Việt Nam đã tiếp nhận được hơn 677 triệu USD viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài góp phần tăng cường hiểu biết của quốc tế đối với đất nước, con người, chính sách của Việt Nam; đấu tranh chống các luận điệu sai trái về Việt Nam trên các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo.

Đại diện các bộ, ngành trong Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã tham gia giải đáp, thảo luận những vấn đề mà các tổ chức đoàn thể, tổ chức nhân dân đặt ra liên quan đến vận động, tiếp nhận viện trợ, hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài./.

Việt Đức

Tin liên quan

Xem thêm