Văn hóa

Nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại Cần Thơ

Cần Thơ

Thành phố Cần Thơ hướng đến việc củng cố mô hình hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp, chú trọng đến việc lồng ghép phong trào vào các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

TTXVN - Sáng 29/9, Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên làm Trưởng đoàn làm việc với Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia thành phố Cần Thơ về kết quả thực hiện phong trào tại địa phương.

Tại buổi làm việc, thông qua công tác kiểm tra thực tế tại địa bàn, ông Đỗ Xuân Tuyên đề nghị thành phố Cần Thơ kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại các quận, huyện; đồng thời phân công, làm rõ trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo; tiến tới ứng dụng công nghệ thông tin nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ việc phát triển phong trào. Bên cạnh đó, thành phố cần quan tâm phát huy vai trò của người dân trong việc làm chủ, thụ hưởng kết quả các phong trào xây dựng đời sống văn hóa; xây dựng các quy ước, hương ước địa phương nhằm bảo tồn bản sắc văn hóa bản địa kết hợp với loại bỏ các hủ tục, tập tục mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội. Việc thực hiện phong trào cần bám sát các mục tiêu về chăm sóc sức khỏe người dân, trong đó, thành phố lưu ý phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo thuốc và vật tư tại các cơ sở y tế…

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Trưởng đoàn kiểm tra, phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện cho biết các ý kiến đóng góp của Đoàn kiểm tra sẽ được Ban Chỉ đạo thành phố tham mưu cho Thành ủy, Hội đồng nhân dân để thể chế hóa thành các nghị quyết, hướng dẫn phục vụ việc phát triển phong trào.

Thành phố Cần Thơ hướng đến việc củng cố mô hình hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp, đặc biệt chú trọng đến việc lồng ghép thực hiện phong trào vào các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; tăng cường tuyên truyền để các cấp, ngành và nhân dân nhận thức đúng ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào, từ đó xây dựng nếp sống văn minh đô thị xứng tầm với thành phố trực thuộc Trung ương.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, vận động thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại Cần Thơ được Ban Chỉ đạo phong trào thành phố và các quận, huyện thực hiện thường xuyên, sâu rộng bằng nhiều hình thức; nhận thức và sự tham gia, hưởng ứng của nhân dân đối với phong trào cũng ngày càng nâng lên với hiệu quả rõ nét.

Các phong trào thi đua lao động sáng tạo đã được phát động mạnh mẽ, rộng khắp trên tất cả lĩnh vực đời sống. Tính đến cuối năm 2022, toàn thành phố có gần 79.000 gương người tốt, việc tốt; các địa phương, đơn vị xây dựng 2.535 mô hình “Dân vận khéo”. Các mô hình tiêu biểu như “Vận động toàn dân tham gia tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội qua đường dây nóng”, “Vận động cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, khu phố lắp đặt camera phòng, chống tội phạm”, “Đồng bào Khmer đảm bảo an ninh trật tự, bảo tồn bản sắc văn hóa”…/.

Trung Kiên

Xem thêm