Xã hội

Nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ, ứng xử văn hóa trong thực thi công vụ

Kiên Giang

Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Kiên Giang năm 2022 có sự tham gia của 20 đội, với hơn 200 thí sinh tranh tài.

Các đội dự thi vào ngày 14/11, tại huyện biên giới Giang Thành. Ảnh Lê Huy Hải - TTXVN

Từ ngày 14-16/11, Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh tổ chức hội thi tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Kiên Giang năm 2022 tại 3 huyện: Giang Thành, Kiên Lương, Giồng Riềng. Hội thi có sự tham gia của 20 đội, với hơn 200 thí sinh tranh tài.

Theo đó, tối 14/11, tại huyện biên giới Giang Thành (Kiên Giang) diễn ra cuộc thi giữa 7 đội gồm: Liên đoàn lao động 4 huyện: Giang Thành, Kiên Hải, An Minh, An Biên; 2 Công đoàn ngành Giáo dục và Y tế; Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Thương mại Kiên Giang.

Các thí sinh tham gia dự thi là công chức, viên chức, người lao động công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn lao động huyện, thành phố, công đoàn ngành, công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, công đoàn ngành Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Nội dung trọng tâm của hội thi là tuyên truyền các quy định, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính tại tỉnh Kiên Giang theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Chính phủ 5 năm giai đoạn 2021 – 2025.

Các đội dự thi vào ngày 14/11, tại huyện biên giới Giang Thành. Ảnh Lê Huy Hải - TTXVN

Các đội sẽ tranh tài qua 4 phần thi gồm: "Tự giới thiệu", với nội dung các đội tự giới thiệu về cơ quan, doanh nghiệp, công đoàn của đơn vị, những quy định về cải cách hành chính, ý nghĩa của hội thi... thông qua các hình thức: thuyết trình, thơ ca, hò, vè, hát... Phần thi "Tiểu phẩm" xoay quanh chủ đề về cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng nếp sống văn minh nơi công sở, thực hiện Đề án văn hóa công vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Các phần thi "Hiểu ý đồng đội", "Nét đẹp cán bộ, công chức", gồm trang phục công sở và xử lý tình huống, trả lời câu hỏi.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Kiên Giang Huỳnh Xuân Luật nhấn mạnh: Cải cách hành chính có vai trò quan trọng, là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước trong quá trình đổi mới, phát triển đất nước, nhằm xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân. Đây là lần đầu tiên, tỉnh tổ chức hội thi, qua đó, nâng lên tinh thần trách nhiệm, thái độ, ứng xử văn hóa, ý thức tự giác, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính là dịp để giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng, từ đó giúp cho mỗi cán bộ, công chức, viên chức tìm hiểu, nắm vững thêm kiến thức, nhận thức đầy đủ, đúng đắn hơn để thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính ở cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các nội dung thi nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tinh thần trách nhiệm của đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức trong triển khai, thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp, đề án, dự án đã được xác định trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Chính phủ và Chương trình cải cách hành chính của tỉnh Kiên Giang; nâng cao ý thức tự giác, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Hội thi cũng hướng đến việc tạo động lực và bước phát triển mới trong công cuộc cải cách hành chính Nhà nước; thông tin, tuyên truyền đến công đoàn viên, doanh nghiệp biết được các quan điểm, chủ trương, chính sách, lộ trình, giải pháp thực hiện cải cách hành chính của Đảng, Nhà nước, thu hút sự quan tâm, góp ý, giám sát của quần chúng nhân dân đến hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn./.

Lê Huy Hải

Xem thêm