An sinh

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia làm việc tại Yên Bái

Yên Bái

Yên Bái nỗ lực thực hiện tốt chính sách hỗ trợ giảm nghèo. Dự kiến năm 2022, tỉnh đạt mục tiêu giảm nghèo từ 5 - 6%, cao hơn chỉ tiêu được giao.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Việt Dũng - TTXVN

Ngày 14/11, Đoàn kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 do Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia Hầu A Lềnh làm trưởng đoàn, đã làm việc với tỉnh Yên Bái về tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, tỉnh Yên Bái đã ban hành các nghị quyết thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Đến nay, Yên Bái đã giải ngân trên 92,7 tỷ đồng, bằng 14,4% vốn đầu tư phát triển.

Đối với chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, tỉnh Yên Bái đã ưu tiên các nguồn lực đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đồng thời lồng ghép các chương trình mục tiêu khác để cùng thực hiện mục tiêu này.

Về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tỉnh Yên Bái đã nỗ lực tập trung thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ giảm nghèo đồng thời tăng cường huy động các nguồn lực xã hội hóa để đầu tư cho công tác giảm nghèo. Dự kiến năm 2022, Yên Bái đạt mục tiêu giảm nghèo từ 5 - 6%, cao hơn chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao.

10 tháng của năm 2022, các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh đã hỗ trợ các hộ nghèo về cây, con giống, công cụ sản xuất, phương tiện tiếp cận thông tin, xây dựng chuồng trại, công trình nước sạch, vệ sinh,...ước đạt trên 9,2 tỷ đồng; dự kiến có trên 8.700 hộ thoát nghèo trong năm 2022.

Đối với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, dự kiến năm 2022, tỉnh Yên Bái có 12 xã đạt chuẩn, tương đương 66,7%. Tỉnh cũng dự kiến có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao.

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh Yên Bái và các sở, ngành của tỉnh đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời kiến nghị với đoàn công tác tổng hợp báo cáo Chính phủ xem xét bỏ quy định bắt buộc việc thực hiện các dự án đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định tại Nghị định số 27 ngày 29/4/2022 của Chính phủ; sớm ban hành định mức hỗ trợ vốn ngân sách Nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ đất ở, hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ đất sản xuất đối với Dự án 1 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để có cơ sở phân bổ chi tiết cho các hộ dân bảo đảm quy định.

Tỉnh Yên Bái cũng kiến nghị Bộ Tài chính xem xét giao chung vốn sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, không giao theo các lĩnh vực để tạo sự chủ động, linh hoạt cho các địa phương trong việc phân bổ chi tiết và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, dự án. Bộ Thông tin và Truyền thông sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận nội dung "Hỗ trợ thiết lập các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin tại UBND cấp xã để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh trật tự" để các địa phương có cơ sở thực hiện.

Tỉnh đề nghị Bộ Y tế chỉ đạo Cục Quản lý khám, chữa bệnh sớm có hướng dẫn để triển khai thực hiện các chỉ tiêu về y tế đối với xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao để địa phương có căn cứ thực hiện. Ủy ban Dân tộc xem xét, báo cáo Chính phủ sớm tiếp nhận khoản hỗ trợ vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn cho biết, tỉnh đã ban hành kế hoạch chi tiết thực hiện các chương trình, giao mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư để tổ chức thực hiện.

Đối với kế hoạch vốn năm 2022, mặc dù được giao muộn hơn so với các nguồn khác nhưng tỉnh Yên Bái đã tập trung chỉ đạo sát sao, nỗ lực, cố gắng đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung có liên quan và đặt ra mục tiêu phấn đấu giải ngân hết kế hoạch vốn trong năm 2022, đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái mong muốn Đoàn công tác xem xét, nghiên cứu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của tỉnh để đề nghị các bộ, ngành Trung ương tháo gỡ vướng mắc cho tỉnh.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Việt Dũng - TTXVN

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đánh giá cao tỉnh Yên Bái đã chủ động và kịp thời bám sát chỉ đạo của Trung ương và có sự phân công nhiệm vụ, quy chế làm việc rõ ràng khi triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia; đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành bổ sung thêm thông tin trong thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia như công tác tuyên truyền, chỉ đạo điều hành, phối hợp, dự báo khả năng giải ngân...

Tỉnh Yên Bái cần nêu rõ các kiến nghị và có đề xuất cho phù hợp. Trung ương đang tập trung thực hiện các nội dung để kịp thời hướng dẫn địa phương triển khai trong thời gian sớm nhất./.

Việt Dũng

Xem thêm