Giáo dục

Ngành Giáo dục tập trung 12 nhiệm vụ trọng tâm

Năm học 2023-2024 toàn ngành giáo dục nỗ lực đổi mới giáo dục theo chiều sâu.

Ngành giáo dục tập trung 12 nhiệm vụ trọng tâm. (Đồ họa: TTXVN)

Xem thêm