Khoa học

Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10/10: Đưa Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh Quảng Nam vào hoạt động

Quảng Nam

Trung tâm Tích hợp dữ liệu là công trình thuộc Dự án xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025; được thi công trong 270 ngày (bắt đầu từ tháng 1/2023), đặt tại tầng 6 Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh.

Các đại biểu tham quan trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Quảng Nam (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)

TTXVN - Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10/10, chiều 9/10, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Khánh thành Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh, Mạng diện rộng (SDWAN) và Trung tâm Giám sát an toàn thông tin (SOC).

Công trình đưa vào vận hành nhằm nâng cấp hạ tầng Trung tâm dữ liệu tỉnh, đảm bảo năng lực triển khai chính quyền số và đô thị thông minh, đóng vai trò nền tảng, kết nối các hệ thống thông tin giữa các cơ quan Nhà nước trên địa bàn; đồng thời, sẵn sang chia sẻ, liên thông, kết nối với các hệ thống thông tin của các tỉnh, thành phố, bộ, ngành thông qua hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương.

Trung tâm Tích hợp dữ liệu là công trình thuộc Dự án xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025; được thi công trong 270 ngày (bắt đầu từ tháng 1/2023), đặt tại tầng 6 Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh. Tổng kinh phí thực hiện công trình gần 250 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Trung ương và nguồn vốn ngân sách địa phương, do Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam làm chủ đầu tư. Đây là nơi tập trung toàn bộ hệ thống mạng, máy chủ phục vụ triển khai các hệ thống thông tin dùng chung trên địa bàn toàn tỉnh. Các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh được tập trung tại trung tâm nhằm đảm bảo khả năng bảo vệ các ứng dụng, dịch vụ, dữ liệu dùng chung, cũng như tránh tình trạng phát triển ứng dụng, dịch vụ manh mún, riêng lẻ tại các cơ quan, đơn vị.

Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh phát triển các hạ tầng gồm: hạ tầng số và nền tảng số, trong đó, tập trung nâng cấp hạ tầng Trung tâm Dữ liệu tỉnh, đảm bảo năng lực triển khai chính quyền số và đô thị thông minh; nâng cấp, mở rộng hệ thống mạng WAN của tỉnh kết nối đến cấp xã; đồng thời, xây dựng kho Cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh, xây dựng bộ Cơ sở dữ liệu mở, Cổng dịch vụ dữ liệu mở… Trung tâm sẵn sàng liên thông, chia sẻ, kết nối với các hệ thống thông tin của các tỉnh, thành phố, bộ, ngành Trung ương... thông qua hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin.

Thự hiện nghi thức khánh thành trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh, Mạng diện rộng và Trung tâm giám sát an toàn thông tin vào hoạt động (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng, thực hiện hiệu quả Chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại tỉnh Quảng Nam, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc tích cực của người dân, doanh nghiệp, công tác chuyển đổi số trên địa bàn đã đạt những kết quả khả quan, bước đầu mang đến những tiện ích cho người dân, doanh nghiệp. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của toàn dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số trong đời sống của mỗi cá nhân cũng như đối với sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung của địa phương.

Các hệ thống được đưa vào vận hành là nền tảng, trái tim của hệ thống chính quyền số của tỉnh. Hệ thống thông tin chính quyền số trở thành nền tảng quan trọng, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị là đảm bảo hoạt động bình thường của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn. Do đó, đây là công trình có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn theo chủ trương của Chính phủ và của tỉnh./.

Trần Tĩnh

Xem thêm