Khoa học

Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10/10: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng

Bình Phước

Hệ thống thông tin nguồn, trong đó điển hình là “bộ não số” IOC, Trung tâm phục vụ hành chính công các cấp... được duy trì hoạt động tốt, là nền tảng để từng bước hình thành phong cách lãnh đạo, điều hành dựa trên dữ liệu số.

Tuyên dương các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc. (Ảnh: K GỬIH/TTXVN)

TTXVN - Ngày 9/10, UBND tỉnh Bình Phước công bố kết quả Hội thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số, tuyên dương các đơn vị có thành tích cao trong công tác tổ chức Ngày Chuyển đổi số và Tháng Tiêu dùng số năm 2023.

Thực hiện Kế hoạch số 286 ngày 11/9/2023 của UBND tỉnh, các cấp, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương đã đồng loạt hưởng ứng, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tổ chức nhiều sự kiện về Ngày Chuyển đổi số, Tháng Tiêu dùng số, tham gia tích cực Hội thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số. Từ ngày 11/9 đến ngày 5/10 đã có 662 đơn vị với 17.740 người tham gia Hội thi.

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số, Tháng Tiêu dùng số, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã có những cách làm hay, hiệu quả, đa dạng về hình thức, nội dung phong phú. Đặc biệt, các hoạt động đều bám sát chủ đề “Dữ liệu số” năm 2023, không ngừng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng, phát triển nền tảng dữ liệu dùng chung, dữ liệu số (như dữ liệu về dân cư, đất đai, hiện vật bảo tàng, nông nghiệp số, địa chỉ số phục vụ phát triển logistics...) để hướng tới xây dựng chính quyền số hiện đại, năng động hơn.

Bình Phước đã phủ sóng mạng di động 3G, 4G tại 100% thôn, ấp để đảm bảo khai thác dữ liệu nhanh chóng. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp đã kết nối, liên thông 3 cấp và kết nối với trung ương. Hệ thống thông tin nguồn, trong đó điển hình là “bộ não số” IOC, Trung tâm phục vụ hành chính công các cấp... được duy trì hoạt động tốt, là nền tảng quan trọng để từng bước hình thành phong cách lãnh đạo, điều hành dựa trên dữ liệu số.

Bà Trần Tuyết Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: K GỬIH/TTXVN)

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong thời gian tới và phát huy tinh thần lan tỏa của Ngày Chuyển đổi số, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuyết Minh đề nghị các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp cần tiếp tục quan tâm, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu, của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai các nhiệm vụ, nội dung về chuyển đổi số. Đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn người dân, hộ sản xuất, kinh doanh đưa các sản phẩm, hàng hóa lên các sàn thương mại điện tử; thúc đẩy việc thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt; đẩy mạnh tổ chức triển khai các nội dung học tập kiến thức chuyển đổi số trên môi trường mạng. Các đơn vị bám sát vào danh mục cơ sở dữ liệu, kế hoạch dữ liệu mở của ngành để tạo lập chia sẻ dữ liệu, làm giàu kho dữ liệu chung của tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; tạo môi trường chuyển đổi số thuận lợi, an toàn, bảo mật cho tổ chức, cá nhân.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tiếp tục đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; theo dõi, đôn đốc nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh năm 2023 theo Kế hoạch số 183 ngày 01/6/2023 của UBND tỉnh; đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ triển khai Đề án 06. Sở triển khai chức năng kho dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh để người dân, doanh nghiệp chỉ phải cung cấp thông tin một lần cho cơ quan nhà nước khi thực hiện dịch vụ trực tuyến.

Dịp này, UBND tỉnh đã tuyên dương 3 tập thể, 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phát động, tổ chức tốt Hội thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số và có thành tích cao trong thực hiện Kế hoạch số 286 ngày 11/9/2023./.

K gửi H

Tin liên quan

Xem thêm