Khoa học

Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10/10: Khai thác dữ liệu số trong nghiên cứu và triển khai ứng dụng

Viện Hàn lâm sẽ vận hành Trung tâm lưu trữ dữ liệu lớn và tính toán hiệu năng cao vào hoạt động nghiên cứu, triển khai ứng dụng phục vụ phát triển kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Hưởng ứng đổi AVATAR FRAME chào mừng ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023 tại Viện Hàn lâm. (Ảnh: nguồn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)

TTXVN - Công tác chuyển đổi số của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã có những bước chuyển biến hiệu quả. Theo kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh năm 2022 (DTI 2022) do Bộ Thông tin và Truyền thông công bố, năm 2022, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiếp tục xếp vị trí thứ nhất về mức độ chuyển đổi số thuộc khối các cơ quan cấp bộ và ngang bộ không cung cấp dịch vụ công. Đây là năm thứ hai liên tiếp, Viện Hàn lâm dẫn đầu bảng xếp hạng này.

Việc được đánh giá đứng đầu trong khối các cơ quan cấp bộ và ngang bộ không cung cấp dịch vụ công đặc biệt có ý nghĩa trong điều kiện kinh phí đầu tư cho hạ tầng và nhân lực chuyển đổi số tại Viện Hàn lâm còn chưa nhiều. Đây là cơ sở khoa học Viện Hàn lâm xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển chuyển đổi số.

Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Trần Tuấn Anh cho biết, với những thành tựu trên, thời gian tới, Viện Hàn lâm sẽ tiếp tục duy trì các mục tiêu đến năm 2025 như: 100% hồ sơ công việc tại cấp Viện Hàn lâm; 90% hồ sơ công việc tại cấp các đơn vị trực thuộc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật Nhà nước). 70% hoạt động kiểm tra của cơ quan Nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.

Cùng với đó, Viện Hàn lâm sẽ tổ chức khai thác, vận hành kho dữ liệu của hệ thống thông tin tích hợp, sử dụng các công nghệ BigData, trí tuệ nhân tạo (AI) để quản lý, phân tích, cung cấp thông tin hỗ trợ ra quyết định cho các cấp lãnh đạo; đồng thời, sử dụng hiệu quả cơ sở dữ liệu dùng chung trong phạm vi hoạt động của cơ quan; kết nối, chia sẻ, khai thác hiệu quả dữ liệu đã có từ các cơ sở dữ liệu quốc gia qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu.

Nhóm nghiên cứu sản phẩm thuốc VIPDERVIR điều trị COVID-19 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Ảnh: TTXVN phát)

Viện Hàn lâm sẽ vận hành Trung tâm lưu trữ dữ liệu lớn và tính toán hiệu năng cao vào hoạt động nghiên cứu, triển khai ứng dụng phục vụ phát triển kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục tái cơ cấu hạ tầng công nghệ thông tin theo hướng hiện đại, đáp ứng Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử 2.0, Viện Hàn lâm tăng cường khai thác, ứng dụng thiết bị công nghệ thông tin hiện đại, công nghệ bảo mật theo mô hình 4 lớp, đảm bảo an toàn an ninh mạng và hệ thống thông tin Viện Hàn lâm hoạt động thông suốt 24/7.

Để lan tỏa tinh thần Ngày Chuyển đổi số quốc gia, góp phần định hướng mạnh mẽ, rộng rãi hơn nữa về vai trò, lợi ích, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với khoa học công nghệ và kinh tế - xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát động phong trào sử dụng các nền tảng mạng xã hội (Zalo, Facebook...), thay đổi ảnh hưởng ứng, bổ sung frame của Ngày Chuyển đổi số quốc gia cho các cán bộ trong đơn vị mình.

Đặc biệt, Viện Hàn lâm đã ứng dụng các hệ thống mạng internet gắn với trí tuệ nhân tạo nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Điển hình là Hệ thống giám sát và tổng hợp dữ liệu Internet phục vụ quản lý điều hành, Hệ thống thông tin phục vụ giám sát quản lý thông tin nông nghiệp, thủy lợi và đa dạng sinh học, Hệ thống cảnh báo sớm động đất…Trong năm 2022, Viện Hàn lâm đã tổ chức tập huấn về chuyển đổi số cho các đơn vị trực thuộc với chủ đề: “Sử dụng có hiệu quả các hệ thống thông tin"; trong đó, chú trọng nội dung: Ký số văn bản điện tử trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; quy trình xử lý văn bản điện tử trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; an toàn thông tin khi sử dụng thư điện tử./.

Diệu Thúy

Tin liên quan

Xem thêm