Du lịch

Ngày Quốc tế về Khu dự trữ sinh quyển 3/11: Việt Nam có 11 khu dự trữ sinh quyển thế giới

Đây là danh hiệu UNESCO trao tặng cho các khu vực có giá trị đặc biệt về thiên nhiên và đa dạng sinh học.

TTXVN -  Ngày 3/11 hằng năm được UNESCO chọn là Ngày Quốc tế về Khu dự trữ sinh quyển nhằm thúc đẩy bảo tồn thiên nhiên và phát triển bền vững trên toàn cầu. Hiện nay, Việt Nam có một hệ thống gồm 11 Khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận.

Đây là danh hiệu UNESCO trao tặng cho các khu vực có giá trị đặc biệt về thiên nhiên và đa dạng sinh học.


TTXVN

Xem thêm