Pháp luật

Nhân dân đã cung cấp hàng trăm tin có giá trị phục vụ đấu tranh với tội phạm mua bán người

Quần chúng nhân dân đã cung cấp hàng trăm tin có giá trị phục vụ công tác quản lý, bảo vệ biên giới và công tác đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, mua bán người, buôn lậu, xuất, nhập cảnh trái phép....

TTXVN- Quần chúng nhân dân đã cung cấp hàng trăm tin có giá trị phục vụ công tác quản lý, bảo vệ biên giới và đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, mua bán người- Đó là khẳng định của Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng với phóng viên TTXVN khi trao đổi về phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong thời gian vừa qua mà lực lượng Bộ đội Biên phòng đã triển khai và đạt được hiệu quả tích cực, góp phần quan trọng vào xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tăng cường tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)

* Phóng viên: Thưa Thiếu tướng, công tác vận động quần chúng có vai trò quan trọng như thế nào để thực hiện công tác biên phòng, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh?

* Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn: Đây chính là biện pháp công tác cơ bản, làm cơ sở, làm nền tảng để thực hiện các biện pháp công tác khác. Công tác vận động quần chúng có vị trí, vai trò rất quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng; là mũi tiến công chính trị cơ bản trong phòng, chống "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc, các thế lực thù địch và các loại tội phạm ở khu vực biên giới. Qua đó, góp phần củng cố "thế trận lòng dân", xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh ở khu vực biên giới.

* Phóng viên: Với vai trò quan trọng như vậy, lực lượng Biên phòng đã có những cách làm sáng tạo như thế nào để góp phần xây dựng nền Biên phòng toàn dân?

* Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn: Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã có nhiều chủ trương, giải pháp sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện công tác vận động quần chúng.

Một trong những chủ trương, giải pháp là Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thực hiện có hiệu quả phương châm "3 bám, 4 cùng. Phải thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức phương châm này để tuyên truyền, vận động nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam, các hiệp định, quy chế quản lý biên giới, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

Các đơn vị nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quần chúng nhân dân khu vực biên giới về quốc gia, quốc giới, từ đó tích cực tham gia cùng Bộ đội Biên phòng quản lý, bảo vệ, chủ quyền, an ninh biên giới, phòng chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma tuý và tội phạm mua bán người.

Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở. Chúng tôi đang cử 911 cán bộ tham gia cấp ủy, chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã và tăng cường 311 cán bộ xã; giới thiệu 2.388 đảng viên đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt chi bộ thôn, bản và phân công trên 9.400 đảng viên phụ trách gần 41.000 hộ gia đình ở khu vực biên giới.

Thông qua đó, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở khu vực biên giới vững mạnh, từ đó cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể của địa phương đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Bộ đội Biên phòng trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân.

Các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Chiềng Sơn (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) tuần tra, kiểm soát để bảo vệ bình yên cho Tổ quốc và nhân dân. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Khu vực biên giới chủ yếu là vùng sâu, vùng xa, đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân yên tâm bám trụ nơi biên giới, xuất phát từ tình hình thực tiễn ở cơ sở, Bộ đội Biên phòng đã triển khai các phong trào, chương trình, mô hình giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững ở khu vực biên giới một cách thực tâm, thực chất và hiệu quả, tiêu biểu như Phong trào "Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới"; Chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản", "Thầy giáo quân hàm xanh"; "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng"; mô hình "Cán bộ Biên phòng tăng cường xã", "Thầy thuốc quân hàm xanh"...

Hay là gắn với thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp mà Bộ đội Biên phòng đã ký kết với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương, huy động sức mạnh của các cấp, các ngành hướng về biên giới, hải đảo, như Chương trình: "Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới", "Bò giống cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo", "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"...

Qua đó, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và Quân đội, làm nền tảng để "xây dựng lực lượng bảo vệ biên giới toàn dân rộng khắp", góp phần xây dựng "thế trận lòng dân", nền biên phòng toàn dân vững chắc ở khu vực biên giới.

* Phóng viên: Đâu là điển hình trong thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong thời gian vừa qua mà lực lượng Bộ đội Biên phòng đã triển khai và đạt được hiệu quả, thưa Thiếu tướng?

* Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn: Qua quá trình triển khai thực hiện, các đơn vị trong toàn lực lượng đã tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đạt hiệu quả thiết thực, với nhiều phong trào tiêu biểu. Nổi bật như phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong tình hình mới" và phong trào "Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép"; "Hộ gia đình tham gia bảo vệ đường biên, mốc quốc giới", "Tổ tuần tra thanh niên", "Tổ phụ nữ giữ gìn đường biên, cột mốc biên giới", "Thôn xóm bình yên, gia đình hòa thuận", "Buôn làng không có người vượt biên trái phép", "Tiếng kẻng vùng biên", "Dòng họ tự quản về an ninh trật tự", "bến bãi an kết", "Tổ đoàn kết sản xuất trên biển"...

Thông qua đó, quần chúng nhân dân đã cung cấp hàng trăm tin có giá trị phục vụ công tác quản lý, bảo vệ biên giới và công tác đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, mua bán người, buôn lậu, xuất, nhập cảnh trái phép, tích cực tham gia hàng ngàn ngày công phát quang đường biên, mốc quốc giới và đường thông tầm nhìn biên giới...

Hiệu quả của phong trào đã khẳng định đây là chủ trương đúng đắn xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh; cụ thể hóa quan điểm, chủ trương và phương châm toàn dân, toàn diện của Đảng ta trong xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Thiếu tướng!

Hạnh Quỳnh

Xem thêm