Pháp luật

Nâng cao nhận thức về pháp luật cho đồng bào dân tộc

Với hình thức tuyên truyền phù hợp, những người lính biên phòng đã góp phần làm thay đổi nhận thức của người dân vùng biên cương Tổ quốc.

Nâng cao nhận thức về pháp luật cho đồng bào dân tộc.

Tin liên quan

Xem thêm