Văn hóa

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại Bắc Ninh

Bắc Ninh

Ngày hội Sách và Văn hóa đọc năm 2023 với chủ đề “Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo" được tổ chức trong hai ngày 12-13/4 với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày tại Ngày hội. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Sáng 12/4, Thư viện tỉnh Bắc Ninh tổ chức Ngày hội Sách và Văn hóa đọc năm 2023 với chủ đề “Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo”. Chương trình thu hút đông đảo các em học sinh ở các trường học trên địa bàn tỉnh tham gia.

Đây là hoạt động thiết thực nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4), Ngày Sách và Bản quyền thế giới (23/4).

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Xuân Trung nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích, phát triển phong trào đọc sách trong toàn dân, xem việc phát triển văn hóa đọc là động lực, là công cụ quan trọng để thực thi mục tiêu phấn đấu xây dựng xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Thực hiện chủ trương đó, tỉnh Bắc Ninh đã ban hành nhiều chính sách nhằm phát triển văn hóa, con người góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Đặc biệt, ngày 29/8/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TU về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững".

Ngày hội Sách và Văn hóa đọc được Thư viện tỉnh Bắc Ninh tổ chức là hoạt động văn hóa thường niên hơn 10 năm qua. Ngày hội đã được cộng đồng tích cực hưởng ứng, đem lại hiệu quả thiết thực đối với sự nghiệp phát triển văn hóa đọc của tỉnh. Qua đó, nhằm tuyên truyền, khích lệ phong trào đọc sách trong mọi người, mọi tầng lớp nhân dân, góp phần phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hoạt động này góp phần tuyên truyền, tạo dựng mỗi trường đọc thuận lợi; hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức; góp phần xây dựng xã hội học tập, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc Việt Nam.

Ngày hội Sách và Văn hóa đọc năm 2023 với chủ đề “Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo" được tổ chức trong hai ngày 12-13/4 với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn như: Tổ chức khu trưng bày sách của Thư viện tỉnh Bắc Ninh và 14 gian trưng bày sách của Câu lạc bộ sách trường học và các nhà sách, Công ty Mỹ thuật; Tổ chức các cuộc thi vẽ tranh “Bìa đẹp sách hay”, thi trang trí xếp mô hình sách nghệ thuật “Bắc Ninh vươn tầm cao mới”, hùng biện “Cuốn sách tôi yêu”; Tọa đàm với chủ đề “Xây dựng văn hóa đọc trong kỷ nguyên số và ứng dụng kiến thức sách vào cuộc sống"…/.

Thanh Thương

Xem thêm