Xây dựng Đảng

Ông Nguyễn Đình Khang tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII

Hà Nội

Ông Nguyễn Đình Khang xin hứa xây dựng tập thể Ban Chấp hành đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ trong lãnh đạo, điều hành; thường xuyên học tập, rèn luyện, sâu sát với cơ sở, gần gũi với người lao động, xứng đáng là đại biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, người lao động.

 Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: TTXVN phát)

TTXVN - Sáng 3/12, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương cho biết: Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII đã bầu 28 người tham gia Đoàn Chủ tịch. Ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được bầu giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII. Hội nghị bầu 5 Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII  gồm các ông, bà: Phan Văn Anh, Ngọ Duy Hiểu, Thái Thu Xương, Huỳnh Thanh Xuân và Nguyễn Xuân Hùng giữ chức  Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII gồm 17 Ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra là ông Nguyễn Minh Dũng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang thay mặt 168 người vừa được bầu vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII trân trọng cảm ơn Đại hội đã tín nhiệm, bầu vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Đây là vinh dự to lớn song cũng gắn với trọng trách nặng nề mà Đại hội và cán bộ đoàn viên cả nước tin tưởng giao phó.

Nhiệm kỳ 2023-2028, bên cạnh những thời cơ và thuận lợi, Công đoàn Việt Nam phải đối mặt với không ít khó khăn như báo cáo trình Đại hội đã chỉ rõ. Để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp Đại hội đề ra, Ban Chấp hành sẽ kế thừa và tiếp tục phát huy thành quả, kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước, quán triệt sâu sắc chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vượt mọi khó khăn, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, đoàn viên, người lao động cả nước giao phó.

“Chúng tôi xin hứa xây dựng tập thể Ban Chấp hành đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ trong lãnh đạo, điều hành; thường xuyên học tập, rèn luyện, sâu sát với cơ sở, gần gũi với người lao động, xứng đáng là đại biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, người lao động. Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự giúp đỡ, ủng hộ quý báu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành đoàn thể Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương và sự tin tưởng, ủng hộ, đóng góp của đoàn viên, người lao động cả nước để giúp chúng tôi hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao”, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang nêu rõ./.


Đỗ Bình

Xem thêm