Chỉ đạo, Điều hành

Ông Trần Lê Duy tiếp tục được bầu là Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh khóa X

Tây Ninh

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh gồm 38 ủy viên; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam gồm 13 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh gồm 38 ủy viên ra mắt. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

TTXVN - Chiều 5/10, Đại hội Công đoàn tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã tổ chức thành công sau 2 ngày diễn ra (4 và 5/10). Ông Trần Lê Duy tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh gồm 38 ủy viên; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam gồm 13 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Dự Đại hội có ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng 350 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 186.000 cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tỉnh Tây Ninh.

Báo cáo của Ban Chấp hành Liên đoàn tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ qua, kinh tế - xã hội tỉnh phát triển nhanh, toàn diện và duy trì tốc độ tăng trưởng dương. Trong 5 năm qua, có hơn 2.300 doanh nghiệp đăng ký và thành lập mới. Hằng năm, số lượng lao động tăng thêm gần 20.000 người. Tuy nhiên, nhiệm kỳ qua gặp nhiều khó khăn, thách thức do COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống xã hội; sự suy giảm kinh tế toàn cầu, lạm phát gia tăng, thị trường xuất khẩu thu hẹp, thu hút đầu tư nước ngoài sụt giảm; có nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, giải thể, hàng ngàn công nhân lao động mất việc, giảm giờ làm...

Ông Trần Lê Duy tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2023 – 2028. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Nhiệm kỳ qua, tổ chức Công đoàn tỉnh đã có những giải pháp cụ thể để triển khai Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn Tây Ninh, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023. Các chương trình, kế hoạch được triển khai cụ thể; cán bộ Công đoàn các cấp kịp thời nghiên cứu thực tiễn, nắm bắt tình hình, giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở; từ đó tạo niềm tin cho đoàn viên, công nhân lao động. Kết quả thực hiện đã đạt và vượt 17/19 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá cao những kết quả đạt được của Công đoàn tỉnh Tây Ninh, nhất là công tác chăm lo đời sống Công đoàn viên, người lao động trong nhiệm kỳ qua. Đặc biệt là phương thức tuyên truyền chính sách, pháp luật đến người lao động bằng nhiều hình thức thông qua ứng dụng công nghệ thông tin một cách nhanh, kịp thời, hiệu quả nhất.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị tổ chức Công đoàn cần ứng dụng mạnh mẽ hơn nữa công nghệ thông tin, kịp thời phát hiện, nhân rộng các điển hình, mô hình tốt tác động chung cho toàn hệ thống; xây dựng tổ chức Công đoàn thực sự là tổ chức của người lao động, lấy nhu cầu, nguyện vọng của người lao động làm căn cứ để xây dựng, định ra các chương trình hoạt động.

Theo Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trong nhiệm kỳ tới, tổ chức Công đoàn cần nhận thức sâu sắc để thấy được trách nhiệm phải đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn. Tổ chức Công đoàn phải hoạt động hiệu quả hơn nữa để tạo sức hút với người lao động.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Công đoàn tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Ông Ngọ Duy Hiểu cũng nhấn mạnh, Tây Ninh là tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế cao trong vùng Đông Nam Bộ, với nhiều tiềm năng, lợi thế lớn. Do đó, ông Ngọ Duy Hiểu đề nghị Công đoàn tỉnh Tây Ninh triển khai tốt nhiệm vụ đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động. Trong đó, Công đoàn tỉnh tích cực hơn nữa trong việc tham gia xây dựng chính sách pháp luật trên cơ sở lắng nghe đầy đủ, toàn diện ý kiến của đoàn viên, người lao động; phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để lấy được ý kiến của đoàn viên, người lao động trong việc sửa đổi chính sách Công đoàn; xây dựng các chương trình phúc lợi lớn trên cơ sở xác định các nhóm đối tượng để chăm lo đầy đủ, kịp thời cho đoàn viên, người lao động.

Công đoàn tỉnh cần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa việc đối thoại, thương lượng để mang lại quyền lợi cho đoàn viên, người lao động; tích cực hơn nữa trong việc tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát, tuân thủ pháp luật của người lao động... Đặc biệt, Công đoàn Tây Ninh cần đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước phù hợp với đối tượng và bám sát nhiệm vụ chính trị trên địa bàn ở từng địa phương, từng cơ quan, doanh nghiệp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn tỉnh Tây Ninh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Qua đó, Công đoàn Tây Ninh phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ toàn tỉnh có 254.585 đoàn viên Công đoàn; ít nhất 85% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức Công đoàn đủ điều kiện đại diện, thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định; 100% số vụ việc của đoàn viên có nhu cầu tư vấn về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng sẽ có đại diện Công đoàn tham gia hoặc được Công đoàn hỗ trợ…

Một số giải pháp được Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ mới xác định như: Tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên, người lao động; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động; đổi mới nội dung, hình thức tổ chức thi đua và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, quan tâm thu hút người lao động, đưa tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp vào tổ chức Công đoàn.../.

Giang Phương

Xem thêm