Xây dựng Đảng

Ông Vi Hồng Dương tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động Bắc Kạn

Bắc Kạn

Ông Vi Hồng Dương tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028.

TTXVN - Trong hai ngày 10 và 11/10, tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 với chủ đề “Đổi mới-Dân chủ-Đoàn kết-Phát triển”.

Đại hội có sự tham dự của ông Huỳnh Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng 197 đại biểu đại diện cho hơn 23.000 đoàn viên Công đoàn, công nhân, viên chức, người lao động trong tỉnh.

Nhiệm kỳ qua, Công đoàn Bắc Kạn có 12/12 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt kế hoạch Nghị quyết Đại hội khóa IX đề ra, hoàn thành 100% nhiệm vụ đặc thù do Tỉnh ủy giao hằng năm. Công đoàn Bắc Kạn đã kết nạp được 2.497 đoàn viên (đạt 125%), thành lập mới 17 Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước. Hằng năm, 100% Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 80% Công đoàn cơ sở xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 100% Công đoàn các cấp tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức; hơn 85% doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn tổ chức hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc; 52/57 doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, đạt 92%....

Đại hội đã đề ra 10 chỉ tiêu, 3 khâu đột phá và 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó các mục tiêu cụ thể là: 100% Công đoàn cơ sở khu vực hành chính, sự nghiệp công lập, doanh nghiệp khu vực nhà nước; ít nhất 75% Công đoàn cơ sở doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước tham gia với người sử dụng lao động thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; 90% trở lên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; ít nhất 80% Công đoàn cơ sở doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước có đủ điều kiện thành lập Ban Nữ công quần chúng; bình quân mỗi Công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp...

Ông Hoàng Duy Chinh, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Công đoàn Bắc Kạn đạt được trong nhiệm kỳ qua; đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn Bắc Kạn quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Đảng, bám sát chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo công tác công đoàn, thường xuyên nắm tình hình hoạt động và đối thoại để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động; chăm lo công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và lựa chọn cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín để làm công tác công đoàn. Mỗi đoàn viên Công đoàn, công nhân, viên chức, người lao động tích cực trong lao động, học tập, cùng nhau thi đua xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng lớn mạnh.

Ban chấp hành Liên đoàn lao động tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội. (Ảnh: Hoàng Giang/TTXVN)

Đại hội đã bầu ra 28 người vào Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa mới. Ông Vi Hồng Dương tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội cũng bầu các đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13, nhiệm kỳ 2023-2028.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Hoàng Duy Chinh, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn. (Ảnh: Hoàng Giang/TTXVN) 

Tại Đại hội, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn Hoàng Duy Chinh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Liên đoàn Lao động tỉnh./.

Vũ Hoàng Giang

Xem thêm