Thời sự

Phải đưa được ý chí, nguyện vọng của người dân vào các văn bản pháp luật

TP. Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố đã triển khai 10 nội dung giám sát, khảo sát, trong đó có rất nhiều nội dung quan trọng tác động đến sự phát triển chung của Thành phố Hồ Chí Minh.

Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh tiếp xúc cử tri

(TTXVN) Sáng 17/12, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022.

 Ghi nhận, tổng kết ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự Hội nghị về phương hướng hoạt động năm 2023, Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho rằng, về hoạt động xây dựng pháp luật phải đưa được ý chí, nguyện vọng của người dân vào các văn bản pháp luật, cố gắng lựa chọn nội dung trọng tâm, góp ý, đeo bám đến cùng để đưa vào văn bản luật, nghị quyết Quốc hội; trong đó cần tập trung vào các vấn đề, nội dung quan trọng, những nội dung thực tiễn tại Thành phố Hồ Chí Minh.  

Trong công tác giám sát, khảo sát, năm 2023, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố cần xây dựng chương trình phù hợp, với tinh thần có trọng tâm, chọn lọc, không trùng lắp với các hoạt động giám sát của HĐND, Ủy ban MTTQ  để tránh gây khó khăn, phiền hà cho đơn vị là đối tượng được giám sát, khảo sát  cần xác định đúng trọng tâm, đúng vấn đề, nhận diện và giải quyết các vấn đề mới để đạt hiệu quả cao nhất, phục vụ sự phát triển của Thành phố. 

Ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố cần tiếp tục phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đổi mới hình thức, hiệu quả tiếp xúc cử tri; tăng cường hơn nữa công tác tổng kết, rà soát hiệu quả thực hiện giải quyết ý kiến cử tri, giải quyết đơn thư khiếu nại... Cần kiểm tra, đôn đốc hoạt động của các cơ quan Trung ương và Thành phố trong tiếp nhận và giải quyết đơn thư của cử tri, nhân dân mà Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố chuyển, trong đó nỗ lực giải quyết tốt các vấn đề tồn đọng kéo dài; nâng cao hiệu quả phối hợp với HĐND Thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và các cơ quan hữu quan trên địa bàn Thành phố.

Theo bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2022, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố đã thể hiện trách nhiệm cao; chủ động, linh hoạt trong việc tổ chức các hoạt, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật; hoàn thành kế hoạch công tác năm; kịp thời tổ chức các nội dung làm việc gắn với tình hình thực tiễn và nguyện vọng của cử tri và Nhân dân Thành phố.

Các đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố gắn bó, liên hệ chặt chẽ với cử tri; chuyển tải đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của cử tri Thành phố đến nghị trường Quốc hội; tăng cường tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, giới, ngành,…; chủ động nghiên cứu và tích cực tham gia thảo luận tại nghị trường Quốc hội, có nhiều ý kiến đóng góp, hiến kế với Quốc hội, Chính phủ.

Cụ thể, trong công tác xây dựng pháp luật, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố đã tổ chức lấy ý kiến của các sở, ngành, trường đại học, viện nghiên cứu, các chuyên gia, luật sư, luật gia đóng góp cho 11 dự án luật Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3, 14 dự án luật Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. 

Về hoạt động giám sát, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố đã triển khai 10 nội dung giám sát, khảo sát, trong đó có rất nhiều nội dung quan trọng tác động đến sự phát triển chung của Thành phố Hồ Chí Minh như Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành; khảo sát việc thực hiện cơ chế tự chủ, đấu thầu mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế tại các bệnh viện công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 01/01/2020 -30/6/2020…

Trong năm 2022, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức 78 cuộc tiếp xúc cử tri, trong đó có 73 cuộc tiếp xúc cử tri định kỳ trước và sau kỳ họp thứ 3; trước và sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV và 05 cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề, với số lượng khoảng 12.540 cử tri tham dự với 970 lượt ý kiến tham gia phát biểu.

Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố đã tổ chức 31 buổi đại biểu Quốc hội tiếp 62 lượt công dân tại trụ sở Đoàn. Tính đến hết tháng 11/2022, đã xử lý 848 đơn thư của công dân, nhận được 479 văn bản trả lời…/.


Xuân Khu

Xem thêm