Văn hóa

Phấn đấu thành lập Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Điện Biên

Điện Biên

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Điện Biên tổ chức hoạt động có giá trị về nội dung, tư tưởng và nghệ thuật, góp phần vun đắp nền tảng đạo đức xã hội.

Ban Chấp hành Hội VHNT tỉnh Điện Biên khoá VII, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt tại Đại hội. 
Ảnh: Phan Quân - TTXVN

Trong 2 ngày 20 và 21/6, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Điện Biên tổ chức Đại hội lần VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đại hội đã bầu 14 đồng chí vào Ban Chấp hành. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Giàng Thị Hoa được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Điện Biên khóa VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Với tinh thần “Đoàn kết, trí tuệ, sáng tạo, phát triển”, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Điện Biên tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về “ Tiếp tục xây dựng và phát triển Văn học Nghệ thuật trong thời kỳ mới; Nghị quyết 14 của Tỉnh ủy Điện Biên về thực hiện Nghị quyết 23; Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV; phấn đấu đủ điều kiện thành lập Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Điện Biên.

Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. 
 Ảnh: Phan Quân - TTXVN

Để có bước phát triển mới trong hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Điện Biên tiếp tục nỗ lực tổ chức hoạt động văn học nghệ thuật, phát huy tài năng, trí tuệ, phấn đấu cống hiến nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị về nội dung, tư tưởng và nghệ thuật, góp phần vun đắp nền tảng đạo đức xã hội, đáp ứng sự mong đợi của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Điện Biên tiếp tục phấn đấu sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, vừa có tác dụng định hướng xây dựng con người, vừa đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần ngày càng cao của nhân dân tỉnh Điện Biên. Hội thấm nhuần sâu sắc tinh thần nhân văn, dân tộc, dân chủ tiến bộ; góp phần vào sự phát triển nền văn học nghệ thuật đất nước, xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển giàu mạnh, có nền văn hóa đặc trưng, đậm đà bản sắc dân tộc và vững vàng trong hội nhập. Qua đó, từng bước khẳng định vai trò của văn học nghệ thuật trong đời sống xã hội, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân; đồng thời tạo cầu nối trong việc định hướng dư luận, góp phần ổn định an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

Nhạc sỹ Nông Quốc Bình, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam trao cờ thi đua xuất sắc cho Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Điện Biên. 
Ảnh: Phan Quân - TTXVN

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Điện Biên hiện có hơn 150 hội viên, sinh hoạt tại 13 hội, chi hội trực thuộc. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã mở 4 trại sáng tác, 9 chuyến đi thực tế học tập kinh nghiệm sáng tác, trao đổi nghiệp vụ; tổ chức 7 cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật; xuất bản 37 kỳ tạp chí Văn nghệ Điện Biên với tổng số 19.700 cuốn, 3.000 tác phẩm văn học nghệ thuật; sưu tầm, biên soạn 2 cuốn sách truyện thơ dân tộc Thái “Tiễn dặn người yêu” và trường ca dân tộc Mông “Tiếng hát làm dâu”…

Dịp này, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tặng cờ thi đua cho Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Điện Biên, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2018-2023; UBND tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen cho nhiều hội viên vì có nhiều thành tích trong hoạt động Văn học Nghệ thuật giai đoạn 2018 - 2023…./.

Phan Đình Quân

Xem thêm