Văn hóa

Phát huy giá trị các Công viên địa chất toàn cầu

Lạng Sơn

Cả nước hiện có 3 Công viên địa chất được UNESCO công nhận (Non nước Cao Bằng, Cao nguyên đá Đồng Văn, Công viên địa chất Đắk Nông). Tỉnh Lạng Sơn đang tích cực triển khai đề án xây dựng, phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn.

TTXVN - Ngày 20/7, tại thành phố Lạng Sơn, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Tiểu ban chuyên môn về Công viên địa chất Toàn cầu Việt Nam tổ chức Hội nghị thường niên 2023 của Tiểu ban.

Hội nghị nhằm tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, khó khăn vướng mắc trong quá trình xây dựng và phát triển Công viên địa chất, danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO tại Việt Nam; trao đổi kinh nghiệm hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO công nhận Công viên địa chất toàn cầu và phát huy hiệu quả danh hiệu, qua đó xúc tiến quảng bá Công viên địa chất Lạng Sơn đến các cơ quan, tổ chức, thành viên mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu Việt Nam, các đối tác, du khách trong và ngoài nước.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Công viên địa chất toàn cầu tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên cho hay, việc phối hợp với Tiểu ban chuyên môn Công viên địa chất toàn cầu Việt Nam tổ chức hội nghị thường niên tại Lạng Sơn là vinh dự và là dịp để tỉnh giới thiệu về vùng đất và con người Xứ Lạng. Đây là cơ hội để Lạng Sơn và các tỉnh thành viên mạng lưới Công viên địa chất Việt Nam đẩy mạnh kết nối, trao đổi, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và tầm nhìn chung về thực hiện quản lý, bảo tồn, phát huy các giá trị của Công viên địa chất, lan tỏa và phát triển giá trị di sản văn hóa truyền thống.

Tỉnh Lạng Sơn đang tích cực chỉ đạo triển khai đề án "Thành lập, xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025", với quyết tâm và bước đi thận trọng nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, toàn diện, tạo sinh kế, cung cấp việc làm, cải thiện và nâng cao thu nhập cho người dân gắn với bảo tồn, tôn vinh giá trị di sản văn hóa và tự nhiên của tỉnh. Các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị các di sản, trong đó có di sản địa chất, gắn với phát triển du lịch bền vững trong vùng Công viên địa chất Lạng Sơn cũng là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thúc đẩy phát triển ngành du lịch tỉnh Lạng Sơn hướng tới mục tiêu trở thành ngành kinh tế quan trọng năm 2025 và ngành kinh tế mũi nhọn năm 2023.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn mong muốn thời gian tới, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Tiểu ban chuyên môn về Công viên địa chất toàn cầu Việt Nam cũng như các tỉnh có Công viên địa chất toàn cầu tiếp tục quan tâm hướng dẫn Lạng Sơn trong công tác quản lý, bảo tồn các giá trị di sản theo tiêu chí của UNESCO, cùng chia sẻ về chuyên môn, kinh nghiệm, tạo điều kiện để tỉnh Lạng Sơn có bước đi vững chắc trong hành trình xây dựng, phát triển Công viên địa chất toàn cầu.

Theo Tiểu ban chuyên môn về Công viên địa chất toàn cầu Việt Nam, hiện nay cả nước có 3 Công viên địa chất được UNESCO công nhận, đó là Công viên địa chất Non nước Cao Bằng, Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn và Công viên địa chất Đắk Nông. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Tiểu ban chuyên môn đã tích cực phối hợp cùng các chuyên gia để khảo sát thực địa tại các Công viên địa chất toàn cầu, đánh giá và định hướng phát triển.

Ông Trịnh Hải Sơn, Trưởng Tiểu ban cho biết, đối với tỉnh Lạng Sơn, Tiểu ban chuyên môn đã phối hợp xây dựng hồ sơ trình UNESCO để công nhận Công viên địa chất toàn cầu; tích cực khảo sát, đánh giá, xếp hạng các di sản; bước đầu xác định, cơ bản được bộ khung 4 tuyến, 38 điểm tham quan chính với giá trị tiêu biểu nhất của Công viên địa chất Lạng Sơn để giới thiệu cho du khách trong nước và quốc tế... đáp ứng yêu cầu tiến độ hoàn thiện hồ sơ theo Bộ tiêu chí của UNESCO vào tháng 11/2023.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ một số kinh nghiệm trong quá trình xây dựng và phát triển Công viên địa chất; trao đổi một số vấn đề liên quan đến việc quá tải trong phát triển du lịch, hoạt động giáo dục trong vùng Công viên địa chất, bảo tồn và phát huy di sản Công viên địa chất, những tiềm năng di sản địa chất...

Dịp này, Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn và đại diện các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống tại 4 tuyến tham quan du lịch tiêu biểu trong vùng Công viên địa chất Lạng Sơn tiến hành ký kết thỏa thuận đối tác, đây là cơ sở để nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại các tuyến, điểm tham quan Công viên địa chất tỉnh Lạng Sơn./.

Nguyễn Quang Duy

Tin liên quan

Xem thêm