Văn hóa

Xây dựng mô hình quản lý Công viên địa chất toàn cầu UNESCO, xứng tầm một danh hiệu uy tín quốc tế

Lạng Sơn

Các Công viên địa chất tại Việt Nam đã đạt được những thành tựu nhất định trong công tác bảo tồn, phát huy các loại hình di sản, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Đoàn chuyên gia mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO kiểm tra điểm checkin mới xây dựng tại điểm di sản Mắt Thần núi, huyện Trùng Khánh (Cao Bằng), hồi tháng 5/2022. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN).

TTXVN- Chiều 19/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Tiểu ban chuyên môn về Công viên địa chất toàn cầu Việt Nam (Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam) tổ chức Hội thảo công tác quản lý công viên địa chất ở Việt Nam trong tình hình mới.

Đại diện Vụ Ngoại giao Văn hóa - UNESCO; Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Tiểu ban chuyên môn về Công viên địa chất; lãnh đạo một số vụ, cục thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ, Ban Quản lý Công viên địa chất tỉnh Đắk Nông, Cao Bằng, Hà Giang; chuyên gia, nhà khoa học về địa chất... tham gia Hội thảo.

Tại Hội thảo, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn Nguyễn Phúc Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Công viên địa chất toàn cầu tỉnh Lạng Sơn đánh giá, mô hình Công viên địa chất đang được các cấp, ngành của Việt Nam quan tâm. Hiện nay, Việt Nam đã có 3 Công viên địa chất được UNESCO công nhận Công viên địa chất toàn cầu. Một số tỉnh, trong đó có Lạng Sơn, đang bước đầu xây dựng và phát triển Công viên địa chất, hoàn thiện Hồ sơ trình UNESCO công nhận Công viên địa chất toàn cầu.

Các Công viên địa chất tại Việt Nam đã đạt được những thành tựu nhất định trong công tác bảo tồn, phát huy các loại hình di sản, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế của địa phương và của Việt Nam trong cơ chế hợp tác đa phương.

Các Ban Quản lý Công viên địa chất tại Việt Nam gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng và phát triển, quản lý, vận hành Công viên địa chất, danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO.

Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu Việt Nam cần thẳng thắn đánh giá bộ máy quản lý, công tác quản lý; sớm đưa ra giải pháp tháo gỡ vướng mắc, hướng tới xây dựng một mô hình quản lý Công viên địa chất toàn cầu UNESCO ở Việt Nam thông nhất, hiệu quả, xứng tầm một danh hiệu uy tín quốc tế.

Bà Khúc Thị Thoi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Nông, Phó trưởng Ban Quản lý Công viên địa chất Đắk Nông chia sẻ, mô hình Ban Quản lý tại địa phương này có Giám đốc Ban Quản lý là Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm nhiệm, đủ mạnh để quản lý, điều hành nhiệm vụ chuyên môn. Đặc biệt, công tác phối hợp giữa Ban Quản lý Công viên địa chất với các sở, ban, ngành và địa phương liên quan thực hiện thường xuyên, hiệu quả.

Miệng hang động núi lửa C7, Công viên Địa chất Đắk Nông. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại Hội thảo, chuyên gia, nhà nghiên cứu tham luận, đánh giá tính đầy đủ, mức độ phù hợp của hệ thống cơ sở pháp lý trong việc quản lý Nhà nước đối với di sản địa chất, Công viên địa chất ở Việt Nam. Ban Quản lý công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang), Non nước Cao Bằng (Cao Bằng), Đắk Nông (Đắk Nông) đã chia sẻ mô hình Ban Quản lý; mô hình quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn theo khuyến nghị của nhóm chuyên gia tư vấn; một số mô hình ban quản lý Công viên địa chất toàn cầu thành công trên thế giới...

Hội thảo góp phần tăng cường hoạt động kết nối giữa các thành viên Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu Việt Nam; tạo điều kiện hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, từng bước xây dựng, phát triển, quản lý hiệu quả Công viên địa chất. Đây cũng dịp để tỉnh Lạng Sơn tiếp thu kinh nghiệm quý của các địa phương trong xây dựng, phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn, hướng tới danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO, thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội địa phương trong thời kỳ hội nhập khu vực, quốc tế, đóng góp vai trò, trách nhiệm vào Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu Việt Nam./.

Anh Tuấn

Xem thêm