Môi trường

Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

TP. Hồ Chí Minh

Đại diện Ủy ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng 33 tổ chức tôn giáo ký kết phối hợp tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2022 - 2026.

Đại diện các đơn vị, tổ chức tôn giáo tại Hội nghị ký kết. Ảnh: Xuân Khu (TTXVN) 

(TTXVN) Phát huy có hiệu quả các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp, nguồn lực của các tổ chức tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và tuyên truyền, vận động nhân dân Thành phố cùng tham gia, hướng tới xây dựng "Thành phố Xanh - Thân thiện môi trường".

Đó là một trong những nội dung chính của Chương trình phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2022 - 2026, được đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng đại diện 33 tổ chức tôn giáo trên địa bàn Thành phố ký kết chiều 29/12.

Các bên sẽ phối hợp đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu do Thành phố phát động. Qua đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và hình thành thói quen bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu của các tổ chức tôn giáo và tín đồ, đồng bào có đạo; khuyến khích các tổ chức tôn giáo, đồng bào có đạo tăng cường sử dụng, khai thác các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời mái nhà, áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng hiệu quả...

Đồng thời, các bên tăng cường phối hợp nhân rộng các mô hình hiệu quả, điển hình về bảo vệ môi trường tại các cơ sở tôn giáo, các mô hình cộng đồng tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; phối hợp thực hiện giám sát, phản biện xã hội, phản ánh ý kiến nhân dân, góp ý về chính sách, quy định pháp luật trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chương trình phối hợp hướng đến mục đích nâng cao hiệu quả tuyên truyền về ý thức bảo vệ môi trường, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hành động của các tổ chức tôn giáo nhằm cổ vũ, động viên tín đồ, đồng bào có đạo tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành "Thành phố Xanh - Thân thiện môi trường"; nâng cao công tác giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, các tổ chức tôn giáo với cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường các cấp trong công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu…

Tại Hội nghị, bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận, 5 năm qua, các tổ chức tôn giáo Thành phố đã triển khai và đạt nhiều kết quả quan trọng trong công tác phối hợp, tích cực tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Các tổ chức tôn giáo đã xây dựng được hàng nghìn mô hình phù hợp với điều kiện cụ thể, có nhiều hoạt động đem lại hiệu quả thiết thực.

Bà Trần Kim Yến tin tưởng, trong thời gian tới, lãnh đạo các tổ chức tôn giáo tiếp tục cụ thể hóa các nội dung để vận động chức sắc, chức việc, tu sĩ, đồng bào có đạo hưởng ứng các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh phát triển bền vững.

Ngay sau lễ ký kết, đại diện các tổ chức tôn giáo trên địa bàn Thành phố đã tham gia Hội nghị tập huấn kiến thức về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. /.

Xuân Khu

Xem thêm