Xã hội

Phát huy vai trò nòng cốt của Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới

Ninh Bình

Đại hội đã bầu 31 người vào Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ mới. Ông Đinh Hồng Thái tiếp tục được tín nhiệm bầu là Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028, gồm 31 người ra mắt tại Đại hội. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

TTXVN - Ngày 14/8, Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 với chủ đề "Đoàn kết - Trách nhiệm - Đổi mới - Phát triển".

Chỉ đạo tại Đại hội, ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích trong công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Ninh Bình đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Để thể hiện vị trí, vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội Nông dân trong thực hiện khát vọng xây dựng đất nước cũng như thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trong thời kỳ hội nhập, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam đề nghị Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục vận động, đoàn kết để nông dân thực sự trở thành lực lượng cách mạng, lực lượng kinh tế, chính trị, xã hội to lớn và mạnh mẽ của tỉnh.

Đặc biệt, Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, các tổ chức thành viên khác trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành phần kinh tế, tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền để mở rộng nguồn lực, hỗ trợ nông dân chuyển đổi nghề từ nông nghiệp sang các ngành phi nông nghiệp, nhất là dịch vụ phục vụ cho phát triển du lịch của tỉnh.

Thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua; trên cơ sở dự báo bối cảnh tình hình mới, Đại hội đã xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ mới. Trong đó, phương hướng chung là tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp Hội, tập hợp, đoàn kết đông đảo hội viên, nông dân, xây dựng Hội Nông dân vững mạnh về mọi mặt, là trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng đô thị văn minh. Hội mở rộng và nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế; thực hiện có hiệu quả vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, góp phần xây dựng tỉnh Ninh Bình trở thành tỉnh khá trong khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Đại hội đã bầu 31 người vào Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ mới. Ông Đinh Hồng Thái tiếp tục được tín nhiệm bầu là Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Ninh Bình phát triển, đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt, đoàn kết sáng tạo, cán bộ, hội viên, nông dân tham gia thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, làm tốt chức năng đại diện chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân. Kết quả trong nhiệm kỳ, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 12/12 chỉ tiêu do Đại hội lần thứ VI đề ra, một số chỉ tiêu vượt cao.

Nổi bật là công tác xây dựng tổ chức Hội được sắp xếp lại theo hướng tinh, gọn, hoạt động hiệu quả, chất lượng sinh hoạt chi, tổ Hội và hội viên ngày được nâng cao. 100% cơ sở Hội xếp loại vững mạnh; 8/8 Hội huyện, thành phố hằng năm được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được trên 16.000 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 134.095 hội viên, đạt tỷ lệ tập hợp 81%.

Phong trào thi đua do Hội Nông dân phát động tiếp tục phát triển cả bề rộng và chiều sâu, nâng cao về chất lượng. Hoạt động hỗ trợ nông dân thiết thực, hiệu quả, kịp thời giúp nông dân tiếp cận, hội nhập trong tình hình mới. Trong 5 năm qua, các cấp Hội đã xây dựng 317 mô hình giảm nghèo bền vững. Cùng với đó, các cấp Hội vận động hội viên giúp nhau gần 27.000 ngày công, hỗ trợ giống, cây con, vật tư nông nghiệp… với tổng trị giá gần 3 tỷ đồng. Đồng thời, Hội hỗ trợ nông dân tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, qua đó đã giúp đỡ 3.579 hộ nông dân vươn lên thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh đến cuối năm 2022 còn 2,36%. Vị thế, uy tín của tổ chức Hội ngày càng khẳng định trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội ở nông thôn.

Với những kết quả trên, trong nhiệm kỳ, Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì; Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua; nhiều lần được Trung ương Hội, UBND tỉnh Ninh Bình tặng Cờ đơn vị xuất sắc; nhiều cá nhân, tập thể vinh dự được Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội và UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Tại Đại hội, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhì tặng cán bộ, hội viên, nông dân tỉnh vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, Bằng khen 9 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, phát triển Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 - 2023./.

Thùy Dung

Xem thêm