Môi trường

Phát triển, nhân rộng các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu

Bà Rịa-Vũng Tàu

Các địa phương quan tâm phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, an ninh môi trường, tài nguyên nước; huy động các nguồn lực trong và ngoài nước cùng các tầng lớp nhân dân trong việc phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Quang cảnh Hội thảo. (Ảnh: TTXVN phát)

TTXVN - Ngày 10/4, tại thành phố Vũng Tàu, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo công tác tham mưu, định hướng về chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Dự Hội thảo có đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Thuận, Bến Tre, Long An và đại diện các sở, ngành, các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Biến đổi khí hậu là vấn đề có tính thách thức toàn cầu, đặc biệt là với các nước đang phát triển như Việt Nam. Nhiều năm qua, bảo vệ môi trường, tăng cường quản lý tài nguyên, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm. Công tác tham mưu, định hướng về chủ động đối phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên môi trường của các Bộ, ban, ngành từ Trung ương đến địa phương được triển khai đồng bộ và tương đối hiệu quả. Quốc hội các khóa gần đây cũng thông qua nhiều luật liên quan như: Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2010, Luật Tài nguyên nước năm 2012, Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013… Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để tạo hành lang pháp lý quan trọng trong quá trình thực hiện. Các Bộ, ban, ngành, địa phương đã cụ thể hoá, triển khai nhiều chương trình hành động nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách và thực hiện công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn quản lý. Sự phối hợp giữa các cơ quan Trung ương với địa phương và các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên và môi trường đã được tăng cường với nhiều mô hình hay, qua đó nhận thức của các cấp chính quyền và người dân có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, góp phần xây dựng cộng đồng an toàn, phát triển bền vững…

Ông Hoàng Thanh Hải, Phó Vụ trưởng vụ tuyên truyền - Ban tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe 10 báo cáo tham luận với các chủ đề như: Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội; Công tác tham mưu, định hướng về chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Công tác tuyên truyền về phòng chống biến đổi khí hậu của Báo Bà Rịa-Vũng Tàu... Các tham luận đã đánh giá kết quả mà các ngành, các đơn vị đã thực hiện; đồng thời tập trung phân tích những hạn chế, vướng mắc và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao công tác tham mưu chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Kết luận tại Hội thảo, đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền các địa phương và các sở, ban, ngành tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong công tác tham mưu, định hướng chủ trương, chính sách về chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Để thực hiện tốt hơn công tác này, trong thời gian tới, Bà Rịa-Vũng Tàu và các tỉnh thành lân cận cần tập trung phát triển và nhân rộng các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào tự nhiên, hệ sinh thái và dựa vào cộng đồng; nâng cấp hệ thống thông tin liên lạc đảm bảo thông suốt tới các địa phương, tới người dân, nhất là người dân ở nơi hải đảo và tàu thuyền hoạt động trên biển.

Các địa phương quan tâm phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, an ninh phi truyền thống, an ninh môi trường, an ninh tài nguyên nước; huy động các nguồn lực trong và ngoài nước hợp sức cùng với các tầng lớp nhân dân trong việc phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; bổ sung, kiện toàn các cơ chế, quy định, phương thức, quy trình để tăng cường phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, thống nhất, nhịp nhàng của các đơn vị, cơ quan trong xử lý các tình huống có liên quan./.

Huỳnh Sơn

Xem thêm