Chỉ đạo, Điều hành

Phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở Campuchia

Kiên Giang

Hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp thực hiện tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia, giai đoạn XXIII (mùa khô 2023-2024).

Kiên Giang và 4 tỉnh Koh Kong, PreahSihanouk, Kam Pốt và Kép (Vương quốc Campuchia) ký kết hợp tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia. (Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN)

TTXVN - Ngày 15/11, Lễ ký kết hợp tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia, giai đoạn XXIII (mùa khô 2023-2024) với 4 tỉnh Koh Kong, PreahSihanouk, Kam Pốt và Kép (Vương quốc Campuchia) đã diễn ra tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Tại Lễ ký kết, hai bên đánh giá cao việc phối hợp thực hiện Hiệp định và các thỏa thuận của Chính phủ hai nước Việt Nam -Campuchia, văn bản hợp tác của tỉnh Kiên Giang và 4 tỉnh Koh Kong, PreahSihanouk, Kam Pốt, Kép về việc hợp tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia tại địa bàn các tỉnh đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Qua đó, góp phần chia sẻ nỗi đau, mất mát không gì bù đắp được của gia đình thân nhân liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam.

Hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp thực hiện tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia, giai đoạn XXIII (mùa khô 2023-2024) trên địa bàn 4 tỉnh Koh Kong, PreahSihanouk, Kam Pốt và Kép (Vương quốc Campuchia).

Theo đó, Ban Chuyên trách 4 tỉnh của nước bạn tiếp tục chỉ đạo lực lượng vũ trang, cơ quan hữu quan và các địa phương có liên quan tăng cường tuyên truyền đến các cấp chính quyền, nhân dân quán triệt tinh thần Hiệp định Chính phủ hai nước Việt Nam - Campuchia, văn bản hợp tác của lãnh đạo và Ban Chuyên trách các tỉnh Kiên Giang, Koh Kong, PreahSihanouk, Kam Pốt, Kép đã ký kết. Đồng thời vận động cán bộ, nhân dân tích cực ủng hộ, thông báo thông tin phần mộ, hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh ở địa phương, tổ chức lực lượng dẫn đường, bảo vệ an toàn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đội K92 tỉnh Kiên Giang thực hiện nhiệm vụ.

Đội K92 tỉnh Kiên Giang chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng có liên quan, các cấp chính quyền, nhân dân các tỉnh phối hợp tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh đạt kết quả tốt nhất.

Từ khi thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia ký ngày 28/8/2000 tại Thủ đô Phnôm Pênh, đến nay, Đội K92 tỉnh Kiên Giang tìm kiếm, quy tập được 2.105 hài cốt liệt sỹ tại địa bàn các tỉnh Koh Kong, Pearh Sihanouk, Kam Pốt và Kép, trong đó, mùa khô năm 2022-2023, tìm kiếm, quy tập được 25 hài cốt liệt sỹ.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Lưu Trung, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh Kiên Giang nhấn mạnh, để đạt được kết quả này là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 3, sự phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của các cấp lãnh đạo, chính quyền, Ban Chuyên trách, lực lượng vũ trang và nhân dân các tỉnh nói trên trong việc thu thập, cung cấp thông tin, dẫn đường, bảo vệ giúp đỡ Đội K92 tỉnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Tuy đã nỗ lực phối hợp tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam nhưng do điều kiện địa hình, địa vật… có nhiều thay đổi, đến nay, vẫn còn nhiều hài cốt liệt sĩ chưa tìm được. Kiên Giang mong muốn, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, lãnh đạo, chính quyền, Ban Chuyên trách và nhân dân các tỉnh tiếp tục phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Đội K92 tỉnh tiếp tục nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trên địa bàn 4 tỉnh.

Đại diện lãnh đạo và Ban Chuyên trách 4 tỉnh, bà You Sokun, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Kam Pốt, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh nhấn mạnh, Ban Chuyên trách 4 tỉnh của Vương quốc Campuchia tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Chuyên trách và Đội K92 của UBND tỉnh Kiên Giang xác định vị trí, vận động nhân dân cung cấp thông tin rõ ràng về phần mộ để tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đạt kết quả tốt, an toàn.

Ông Chhum Visal, Phó Tư lệnh Quân khu 3, Trưởng Ban Chuyên trách Quân khu 3, Vương quốc Campuchia đề nghị, các Ban Chuyên trách và chính quyền các cấp 5 tỉnh Kiên Giang, Koh Kong, PreahSihanouk, Kam Pốt, Kép tăng cường phối hợp chặt chẽ chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia cung cấp thông tin về nghĩa trang, địa điểm mộ phần để tăng hiệu quả tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ. Đồng thời tiếp tục thực hiện Biên bản Hội nghị giữa Ủy ban Chuyên trách hai nước ký ngày 24/10/2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục hợp tác tìm kiếm quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các cuộc chiến tranh.

Tại Lễ ký kết, Ban Chuyên trách tỉnh Kiên Giang được ủy quyền của Ban Chuyên trách Chính phủ Việt Nam trao kinh phí hỗ trợ Ban Chuyên trách các tỉnh Pearh Sihanouk, Kam Pốt, Koh Kong và Kép trong phối hợp tổ chức hoạt động giúp Đội K92 tỉnh Kiên Giang tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia, mùa khô 2023-2024./.

Lê Huy Hải

Xem thêm