Hội nhập

Thúc đẩy an sinh xã hội trong ASEAN

Quảng Ninh

Cuộc họp quan chức cấp cao ASEAN về phúc lợi xã hội và phát triển hướng đến nhiều hoạt động hợp tác thiết thực, vì lợi ích của mỗi quốc gia và sự phát triển hài hòa của cộng động ASEAN.

TTXVN - Trong hai ngày 15 - 16/11, tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Cuộc họp quan chức cấp cao ASEAN về phúc lợi xã hội và phát triển (gọi tắt là SOMSWD) lần thứ 19, nhiệm kỳ 2023 - 2024.

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Sau 4 năm tổ chức theo hình thức trực tuyến do ảnh hưởng của COVID-19, cuộc họp SOMSWD lần thứ 19 được tổ chức trực tiếp với sự tham gia đông đủ của các quan chức phụ trách phúc lợi xã hội, phát triển và đoàn đại biểu đến từ các nước thành viên ASEAN, Ban Thư ký ASEAN, đại diện một số Bộ, ngành liên quan của Việt Nam. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giữ vai trò Chủ tịch Cuộc họp.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi chia sẻ một số kết quả nổi bật trong công tác an sinh xã hội của Việt Nam như: thể chế thị trường lao động từng bước được hoàn thiện, trở thành giải pháp cơ bản tạo việc làm bền vững; bảo hiểm xã hội từng bước khẳng định vai trò là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, diện bao phủ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp không ngừng được mở rộng; chính sách trợ giúp xã hội đã mở rộng đối tượng, tăng mức hưởng và đảm bảo mức tối thiểu các dịch vụ xã hội cơ bản (bao gồm: giáo dục tối thiểu, y tế tối thiểu, nước sạch và tiếp cận thông tin).

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi đề nghị, bên cạnh việc rà soát các hoạt động đã diễn ra, xây dựng kế hoạch thực hiện trong năm tới, các quan chức phục trách phúc lợi xã hội và phát triển các nước ASEAN cần trao đổi để đưa ra những sáng kiến, đề xuất hợp tác thiết thực vì lợi ích của mỗi quốc gia, vì sự phát triển hài hòa của cộng động ASEAN hướng vào người dân, lấy người dân làm trung tâm. 

Trong bối cảnh các cam kết của ASEAN về phúc lợi xã hội và phát triển ngày càng sâu rộng, trước tác động của COVID-19, các nước thành viên ASEAN dành nhiều ưu tiên cho an sinh xã hội, công tác xã hội và việc phục hồi sau COVID-19. Việt Nam đã lựa chọn chủ đề "An sinh xã hội thích ứng trong bối cảnh mới" nhằm góp phần thực hiện Tuyên bố Tầm nhìn ASEAN 2025, Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 và “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Cuộc họp SOMSWD lần thứ 19 tập trung vào các nội dung chính như: rà soát và cập nhật tình hình thực hiện các hoạt động Kế hoạch công tác SOMSWD giai đoạn 2021 - 2025; xem xét các quyết định liên quan từ các hội nghị ASEAN kể từ cuộc họp SOMSWD lần thứ 18. Trong đó, lưu ý đến các vấn đề lồng ghép giới, mua bán người, khả năng phục hồi sau thảm họa, văn hóa phòng ngừa, chấm dứt mọi hình thức suy dinh dưỡng và tình hình xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045; trao đổi về việc lồng ghép thực hiện các văn kiện, Tuyên bố của ASEAN...

Cuộc họp đã ghi nhận các sáng kiến, đề xuất về tăng cường vai trò của SOMSWS, hướng đến là một cơ quan chuyên ngành quan trọng của ASEAN với nhiều hoạt động hợp tác thiết thực trong lĩnh vực phúc lợi xã hội, vì lợi ích của mỗi quốc gia và sự phát triển hài hòa của cộng động ASEAN. Bên cạnh đó, các đại biểu thống nhất cần chú trọng vào việc thúc đẩy quan hệ đối tác chặt chẽ giữa ASEAN và ba nước gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc cùng các đối tác quốc tế và khu vực; huy động sự hỗ trợ tối đa về kỹ thuật, tài chính của họ đối với các hoạt động của kênh phúc lợi xã hội và phát triển trong thời gian tới.

Cuộc họp SOMSWD: Trao đổi về chính sách an sinh xã hội trong khu vực ASEAN. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Cuộc họp SOMSWD nhằm thảo luận, trao đổi về chính sách an sinh xã hội trong khu vực; đặc biệt là những chính sách đối với các nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương (như: người khuyết tật, người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em và các nhóm đối tượng đặc thù khác); đồng thời, triển khai các quyết định của Hội nghị Bộ trưởng ASEAN phụ trách phúc lợi xã hội và phát triển (AMMSWD), tổ chức 3 năm/lần./.

PV

Xem thêm