Hội nhập

Hội nghị Tuyên truyền về Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN

Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN mang một ý nghĩa đặc biệt khi đặt người dân là trung tâm, phục vụ cho người dân, khẳng định vị trí quan trọng của mình trong tiến trình phát triển của từng quốc gia cũng như khu vực.

Toàn cảnh Hội nghị Tuyên truyền về Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN. (Nguồn: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh)

TTXVN - Ngày 27/10, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Tuyên truyền về Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh, Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN là một trong ba trụ cột của Cộng đồng ASEAN với 15 cơ quan chuyên ngành, phụ trách nhiều lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân như phúc lợi xã hội và phát triển, lao động - việc làm, thanh niên, phụ nữ, quyền của phụ nữ và trẻ em, y tế, giáo dục, văn hóa - nghệ thuật, công vụ - nội vụ, thông tin truyền thông, phát triển nông thôn và xoá đói giảm nghèo, tài nguyên và môi trường, biến đổi khí hậu.

Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN mang một ý nghĩa đặc biệt khi đặt người dân là trung tâm, phục vụ cho người dân, khẳng định vị trí quan trọng của mình trong tiến trình phát triển của từng quốc gia cũng như khu vực. Cộng đồng Văn hóa - Xã hội đã chủ động và tích cực hợp tác với hai trụ cột Chính trị - An ninh và Kinh tế để giải quyết những thách thức đối với phát triển bền vững, hòa bình và thịnh vượng trong khu vực ASEAN.

Trong những năm qua, đặc biệt trong giai đoạn 2020 - 2022, Cộng đồng ASEAN với hơn 200 triệu thanh niên đã chứng tỏ năng lực thích ứng với tinh thần đoàn kết, cùng nhau vượt qua thách thức để phát triển. Cùng với sự phát triển tốt đẹp của hợp tác ASEAN nói chung, quan hệ hợp tác ASEAN trong lĩnh vực thanh niên ngày càng được mở rộng. Các hoạt động hợp tác thanh niên ASEAN đã tạo cơ hội để thanh niên gặp gỡ, giao lưu, tìm hiểu về cộng đồng ASEAN và các nước thành viên, góp phần tăng cường hiểu biết, hợp tác giữa thanh niên và nhân dân Việt Nam với thanh niên và nhân dân các nước trong khu vực.

“Ở đâu có lực lượng thanh niên trí tuệ, thích ứng cao thì khu vực đó, cộng đồng đó càng vững mạnh và phát triển. Thanh niên chính là khởi nguồn của sáng tạo, đổi mới, cống hiến và thịnh vượng của mỗi quốc gia và khu vực. Với tư cách là cơ quan điều phối, chủ trì Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN tại Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội luôn coi trọng tăng cường nhận thức của thanh niên về Cộng đồng ASEAN”, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà chia sẻ.

Tại Hội nghị, các đại biểu ghi nhận rằng, ASEAN có thể không phải là khu vực phát triển nhất nhưng là một trong những khu vực năng động nhất, triển vọng nhất và trẻ trung nhất.  Sức mạnh này có được chính là bởi ASEAN đang có một đội ngũ thanh niên trẻ ưu tú, không ngừng nỗ lực trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để thích ứng và làm chủ tương lai. Có thể nói, sức mạnh của khối đại đoàn kết với hàng trăm dân tộc trong “Ngôi nhà chung ASEAN” đang là nguồn lực quan trọng, mạnh mẽ để Cộng đồng ASEAN vượt qua mọi khó khăn, thách thức.

Hội nghị Tuyên truyền về Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN là hoạt động được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ưu tiên, chú trọng thực hiện nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ASEAN nói chung và Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN nói riêng. Đồng thời, hội nghị nhằm triển khai nhiệm vụ về công tác truyền thông của “Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025” theo Quyết định số 161/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ./.

Hạnh Quỳnh

Tin liên quan

Xem thêm