Xã hội

Phối hợp xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, biển đảo

Cà Mau

Công tác phối hợp hoạt động giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội, giảm nghèo bền vững; duy trì ổn định an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn khu vực biên giới biển ngày càng tốt hơn.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2023 - 2027. (Ảnh TTXVN phát).

TTXVN - Ngày 11/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn năm 2022 -2027.

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng Bằng khen 6 tập thể, 13 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cà Mau tặng Giấy khen 6 tập thể và 24 cán bộ phụ nữ đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động giữa hai cơ quan trong giai đoạn 2017-2022.

Theo ký kết, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau thống nhất triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp hoạt động giữa hai cơ quan. Đặc biệt, hai bên sẽ tăng cường triển khai có hiệu quả 3 nội dung lớn là đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và trình độ mọi mặt cho cán bộ, chiến sĩ, hội viên phụ nữ, nhân dân khu vực biên giới biển của tỉnh thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Hội Liên hiệp Phụ nữ.

Hai bên phối hợp tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, thế trận biên phòng, nền biên phòng toàn dân vững mạnh. Đồng thời, phối hợp thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, Quân đội, Bộ đội Biên phòng, Hội Liên hiệp Phụ nữ và địa phương phát động; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và hậu phương quân đội.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau Lê Thanh Triều đánh giá cao công tác phối hợp hoạt động giữa hai cơ quan trong giai đoạn 2017-2022 đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội, giảm nghèo bền vững ở địa phương; nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần của nhân dân; duy trì ổn định an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn khu vực biên giới biển ngày càng tốt hơn. Qua đó, góp phần tạo sự phấn khởi và tin tưởng của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quản lý của Nhà nước và địa phương.

Thời gian tới, hai cơ quan cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, hội viên phụ nữ và nhân dân ở khu vực biên giới biển theo hướng đi vào chiều sâu, thực chất, đồng bộ. Hai bên quán triệt, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống các hoạt động vi phạm biên giới, mua bán người, bạo hành phụ nữ và trẻ em. Đồng thời, hai bên phối hợp ngăn chặn việc đánh bắt hải sản trái phép, đấu tranh tố giác tội phạm, nâng cao cảnh giác, không để bị kẻ xấu lợi dụng lôi kéo, kích động gây mất đoàn kết quân dân.

Đại tá Phạm Minh Giang, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cà Mau lưu ý, hai cơ quan tiếp tục chú trọng việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, hội viên phụ nữ và nhân dân trên khu vực biên giới biển thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc gắn với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Các đồn Biên phòng phối hợp với chính quyền, Hội Phụ nữ các xã, thị trấn lựa chọn mô hình mang tính tương đồng, hiệu quả để nhân rộng, tạo sự lan tỏa. Hai bên cũng cụ thể hóa chương trình hoạt động hàng năm, tổ chức thực hiện sát với tình hình, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương. Bên cạnh đó, bộ phận thường trực chủ động tham mưu, đề xuất giúp lãnh đạo hai cơ quan tăng cường chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc, kịp thời đề ra chủ trương, biện pháp nhằm phát huy tốt những kết quả đã đạt được; khắc phục những tồn tại, hạn chế trong phối hợp hoạt động...

Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau trao Giấy khen cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động giữa hai đơn vị. (Ảnh: Kim Há/TTXVN)

Giai đoạn 2017 - 2022, việc triển khai thực hiện Chương trình phối giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau đạt nhiều kết quả nổi bật, phát huy được sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, góp phần xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh khu vực biên giới biển của tỉnh.

Tuy nhiên, hoạt động đánh bắt hải sản vi phạm chủ quyền vùng biển nước ngoài, xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại, tranh chấp ngư trường trên biển và hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội vẫn còn xảy ra.../.

Kim Há

Xem thêm