Môi trường

Quản lý, xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm đất công

Trà Vinh

Tỉnh Trà Vinh đang chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, khai thác và xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm đất công trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Trà Vinh đang chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố và xã, phường trong tỉnh tăng cường công tác quản lý, khai thác và xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm đất công trên địa bàn tỉnh.

Theo ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kim Ngọc Thái, lãnh đạo các địa phương phải tập trung thực hiện công tác kiểm tra, rà soát về hiện trạng đất công trên địa bàn. Việc xử lý các vụ việc khai thác, lấn chiếm đất công căn cứ đúng theo các hướng dẫn, nghị định của Chính phủ, quyết định của UBND tỉnh quy định về xử lý đất. Trong quá trình thực hiện, các địa phương cần báo cáo, đề xuất, kiến nghị kịp thời, tránh việc báo cáo chậm trễ như thời gian qua làm tồn đọng nhiều vụ việc.

Tỉnh sẽ thành lập Tổ công tác đặc biệt phản ứng nhanh để tham mưu, giúp địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong xử lý các vụ việc lấn chiếm đất đai. Từ nay đến tháng 9/2024, các địa phương phải hoàn thành việc kê khai, báo cáo tình hình xử lý lấn chiếm đất công để làm cơ sở đưa vào kế hoạch sử dụng đất cấp huyện trên địa bàn tỉnh năm 2025 và lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030.

Ông Trần Văn Hùng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh cho biết, tổng các thửa đất công trên địa bàn tỉnh hiện nay là 8.132 thửa, gồm: thửa đất, khu đất, đoạn sông, rạch, kênh với tổng diện tích hơn 9.364ha. Về cấp quản lý đất, hiện có 4.026 thửa, diện tích 2.344ha do UBND cấp xã, cấp huyện quản lý. Đất công do Trung tâm Phát triển quỹ đất được UBND tỉnh giao quản lý 50 thửa đất với 255,79ha. Đất công do Ban Quản lý Khu Kinh tế quản lý trên địa bàn 69 khu đất với 998,4ha.

Theo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, thực hiện chỉ đạo của tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp cùng các ngành chức năng kiện toàn lại Ban chỉ đạo, tổ chức thực hiện đúng công tác kiểm tra định kỳ, giúp UBND cấp xã quản lý chặt chẽ các thửa đất đã cắm mốc, tổ chức niêm yết công khai các thửa đất công; xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm để tái lấn chiếm, mất trụ ranh nhưng không xử lý kịp thời./.

Huỳnh Phúc Sơn

Tin liên quan

Xem thêm