Giáo dục

Quảng Ninh phấn đấu lọt top 15 địa phương có chất lượng giáo dục, đào tạo cao, chậm nhất vào năm 2030

Quảng Ninh tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp, công nghệ ,tài liệu giáo dục; đào tạo, bồi dưỡng phát triển, thu hút, sử dụng, đãi ngộ đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.

TTXVN - Tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu phấn đấu chậm nhất đến năm 2030 lọt vào nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về trình độ, chất lượng phát triển giáo dục, đào tạo.

Để đạt được mục tiêu trên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh, từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ 5 yếu tố cơ bản để đổi mới giáo dục, đào tạo là: nội dung, chương trình giáo dục phương pháp, công nghệ giáo dục tài liệu, tư liệu, học liệu giáo dục cơ sở vật chất, công cụ, thiết bị giáo dục tối thiểu để thực hiện thành công Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đào tạo, bồi dưỡng phát triển, thu hút, sử dụng, đãi ngộ đối với đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.

Xem thêm