Chính sách mới

Quy hoạch hệ thống Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh

Đến năm 2030, xây dựng đồng bộ hệ thống Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh đáp ứng nhu cầu dạy và học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo quy định.

Tham quan sáng kiến, mô hình học cụ tại Lễ ra quân huấn luyện của Cơ quan Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

TTXVN - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1573/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch hệ thống Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Xây dựng, phát triển hệ thống Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh đồng bộ

Mục tiêu của Quy hoạch nhằm xây dựng, phát triển hệ thống Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh đồng bộ, phân bố hợp lý theo vùng kinh tế - xã hội, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn học giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Quy hoạch phấn đấu đến năm 2030, xây dựng đồng bộ hệ thống Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh đáp ứng nhu cầu dạy và học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo quy định; đồng thời thực hiện mục tiêu giáo dục cho sinh viên về kiến thức quốc phòng và an ninh, bổ sung kiến thức về phòng thủ dân sự và kỹ năng quân sự để phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống dựng nước và giữ nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Toàn quốc có 46 Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh

Hệ thống Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh toàn quốc sẽ có 46 trung tâm, trong đó tiếp tục duy trì, nâng cấp 38 trung tâm đã được quy hoạch và thành lập trước năm 2021; bổ sung đưa vào quy hoạch, thành lập mới 8 trung tâm các trường: Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Lao động - Xã hội, Đại học Công đoàn, Đại học Phạm Văn Đồng, Đại học Thủ Dầu Một, Cao đẳng Lào Cai, Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu, Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ; đáp ứng cho 100% sinh viên đào tạo trình độ cao đẳng, đại học của các trường cao đẳng, trường đại học, đại học vùng, đại học quốc gia, học viện được học tập, ăn, ở, sinh hoạt tập trung để rèn luyện theo nếp sống quân sự, môi trường Quân đội. Ngoài ra, không phát triển thêm các trường được tự chủ môn học giáo dục quốc phòng và an ninh; dựa trên cơ sở tình hình thực tiễn về lưu lượng sinh viên của từng vùng kinh tế - xã hội và đánh giá chất lượng đào tạo của từng trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh trong kỳ quy hoạch làm cơ sở để nâng cấp quy mô hoặc đưa ra khỏi quy hoạch những trung tâm không đạt yêu cầu, bổ sung các trường hiện đang được tự chủ môn học giáo dục quốc phòng và an ninh có đủ năng lực và khả năng đào tạo môn học vào quy hoạch.

Tầm nhìn đến năm 2045, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị đồng bộ, ứng dụng khoa học công nghệ vào giảng, dạy môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh cho các Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; nâng cấp quy mô các trung tâm hiện có hoặc bổ sung quy hoạch, thành lập mới các trung tâm đáp ứng nhu cầu cho lưu lượng sinh viên phát triển mới; hướng tới đưa học sinh đào tạo trình độ trung cấp vào học tập môn học tại hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh.

Để đạt được những mục tiêu trên, Quy hoạch đưa ra các giải pháp về cơ chế chính sách; môi trường, khoa học công nghệ; liên kết, hợp tác phát triển; giáo dục, tuyên truyền; hợp tác quốc tế; phân bổ nguồn vốn đầu tư; mô hình quản lý, phương thức hoạt động./.

Trần Phương

Xem thêm