Môi trường

Quy hoạch tổng hợp ba lưu vực sông bảo đảm an ninh nguồn nước

Các quy hoạch trên được kỳ vọng sẽ từng bước thực hiện mục tiêu chuyển đổi số quốc gia trên cơ sở xây dựng, vận hành hệ thống thông tin, dữ liệu tài nguyên nước.

Toàn cảnh Hội nghị công bố ba Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông (Ảnh: Diệu Thúy/TTXVN)

TTXVN - Chiều 9/1, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị công bố ba Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Mã, sông Hương và sông Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Giới thiệu Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Mã, sông Hương và sông Đồng Nai được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại các Quyết định số 20/QĐ-TTg, số 21/QĐ-TTg và số 22/QĐ-TTg ngày 08/01/2024, ông Tống Ngọc Thanh, Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết, mục tiêu của việc lập quy hoạch tổng hợp ba lưu vực sông Mã, Hương, Đồng Nai nhằm bảo đảm an ninh nguồn nước trên lưu vực sông và toàn vùng quy hoạch; tích trữ, điều hòa, phân phối tài nguyên nước một cách công bằng, hợp lý, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nước gắn với bảo vệ, phát triển bền vững tài nguyên nước nhằm đáp ứng nhu cầu nước cho dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, bảo tồn hệ sinh thái.

Đặc biệt, các quy hoạch trên được kỳ vọng sẽ từng bước thực hiện mục tiêu chuyển đổi số quốc gia trên cơ sở xây dựng, vận hành hệ thống thông tin, dữ liệu tài nguyên nước, bảo đảm kết nối với hệ thống thông tin tài nguyên môi trường và các ngành có khai thác, sử dụng nước.

Trong đó, Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Mã đặt ra mục tiêu đến năm 2030 sẽ đạt được một số chỉ tiêu cơ bản của quy hoạch như: 60% các vị trí duy trì dòng chảy tối thiểu trên sông được giám sát, có lộ trình giám sát tự động, trực tuyến phù hợp; 100% các nguồn nước liên tỉnh được công bố khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải; 80% công trình khai thác, sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước được giám sát vận hành và kết nối hệ thống theo quy định... Tầm nhìn đến năm 2050, duy trì, phát triển tài nguyên nước, điều hòa, phân phối nguồn nước bảo đảm an ninh nguồn nước, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ di sản, di tích lịch sử văn hóa và phù hợp với các điều ước quốc tế, hợp tác song phương liên quan đến tài nguyên nước mà Việt Nam đã tham gia.

Theo ông Tống Ngọc Thanh, để triển khai thực hiện hiệu quả ba Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông, các Quyết định đã nêu ra các giải pháp trọng tâm gồm: Giải pháp về pháp luật, chính sách; điều hòa, phân phối, phát triển, bảo vệ tài nguyên nước, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, tái sử dụng nước góp phần bảo đảm an ninh nguồn nước; phòng, chống, khắc phục hậu quả, tác hại do nước gây ra; khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế.

Đánh giá cao những nỗ lực của các đơn vị trong lĩnh vực tài nguyên nước đã hoàn thành việc xây dựng, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trình ban hành 3 Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Mã, Hương và Đồng Nai, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh cho rằng, việc các Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Mã, sông Hương và sông Đồng Nai tiếp tục đánh dấu một bước quan trọng trong công tác quản lý tài nguyên nước, đặc biệt là khi Luật Tài nguyên nước được Quốc hội thông qua ngày 27/11/2023. Do đó, ba Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông này sẽ là căn cứ quan trọng, phục vụ rất đắc lực cho công tác quản lý, bảo vệ, điều hòa, phân phối, phòng chống và khắc phục tác hại do nước gây ra trên các lưu vực sông nhằm hướng tới, tài nguyên nước các lưu vực sông được quản lý, bảo vệ như tài sản công và đúng với giá trị của tài nguyên nước trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trên ba lưu vực sông.

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh chỉ đạo tại hội nghị (Ảnh: Diệu Thúy/TTXVN)

Để bảo đảm các quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Mã, sông Hương và sông Đồng Nai được thực hiện đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả, đạt được các mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh đề nghị Cục Quản lý tài nguyên nước cần phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các địa phương liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện Quy hoạch và tổ chức thực hiện Quy hoạch; kiểm tra, giám sát việc thực hiện; định kỳ đánh giá tình hình thực hiện và rà soát, điều chỉnh Quy hoạch theo quy định. Đồng thời, Bộ trưởng đề nghị Cục sớm nghiên cứu triển khai xây dựng Hệ thống công cụ hỗ trợ ra quyết định để điều hòa, phân phối nguồn nước; vận hành liên hồ chứa theo thời gian thực để tiến dần đến quản lý, điều hòa nguồn nước trên cơ sở các quy hoạch bằng công cụ số; khẩn trương xây dựng và công bố Kịch bản nguồn nước trên 13 lưu vực sông lớn vào đầu năm 2025.../.

Diệu Thúy

Xem thêm